Showing 1–10 of 12 results

 • หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   

  บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ขนาด A4 56 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ราคา 100 บาท

  โดย ปารมานันท์ อัคคราวาล แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  หนังสือเล่มบางๆ รวบรวมประโยค ประเด็นสำคัญๆ ของอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ไว้เพื่อการอ่าน ค้นคว้าได้โดยง่าย…

  ฿100.00 Add to cart
 • หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร (1 ชุด มี 4 เล่ม)

  โยคะสูตร  553 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554  ราคา 440 บาท (1 ชุด 4 เล่ม)โดย ฤาษีปตัญชลี แปลโดย ศ.สัตยานันท ปุรี เคยสงสัยไหมว่า แก่นของโยคะคืออะไร ?เคยไหมที่คุณได้ยินครู 2 คนพูดเรื่องเดียวกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน ?แล้วคุณทำอย่างไร ?การอ่านหนังสือโยคะที่เป็นตำราอ้างอิงช่วยให้เกิดความกระจ่างได้ตำราอ้างอิงเล่มที่นักวิชาการยอมรับมากที่สุดเล่มนึงก็คือ โยคะสูตร ของ ฤาษีปตัญชลี โยคะสูตรเขียนขึ้นราว พ.ศ. 200มีจำนวนทั้งสิ้น…

  ฿440.00 Add to cart
 • หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

  ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ  160 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561  ราคา 200 บาท

  โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง และครูโยคะทุกคนควรอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมของโยคะที่อิงตำราดั้งเดิม

  หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ

  แล้วนำเสนอสาระสำคัญของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ…

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือ หฐประทีปิกา

  หฐประทีปิกา  216 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  ราคา 270 บาท

  โดย สวาตมาราม  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

  ตำราในลัทธิหฐโยคะมีอยู่มากมาย ที่ได้รับการศึกษาอ้างอิงมีอยู่ราว 10 เล่ม ในตำรากลุ่มนี้ หฐประทีปิกาได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้สนใจหฐโยคะศาสตร์ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ

  หฐประทีปิกาเขียนขึ้นราวปี พ.ศ.2172 อธิบายหฐโยคะได้อย่างเป็นระบบ…

  ฿280.00 Add to cart
 • หนังสือ อาสนะ

  โดย สวามี กุวัลยนันท์  แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  เป็นบทสรุปของงานวิจัยทางแพทย์ศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการกล่าวอ้างถึงผลของอาสนะในทำนองเกินจริง (over claim)  ขณะดียวกันก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงแนวคิดแบบจิตวิญญาณซึ่งผู้อ่านหลายคนไม่ได้สนใจ

  บ่งบอกถึงผลดีของอาสนะต่อการทำงานของระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย และข้อจำกัดของแต่ละอาสนะ

  รวมทั้งอธิบายประโยชน์ว่าอาสนะเกื้อกูลการนั่งสมาธิได้อย่างไร

  ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างของการศึกษาอาสนะเชิงวิชาการ

  สารบัญ

  บทที่ 1 ร่างกายของเรา

          เซลล์…

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา 

  เฆรัณฑะ สัมหิตา  176 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  ราคา 250 บาทบทสนทนาระหว่าง ครูเฆรัณฑะกับศิษย์จันฑกาปาลิ  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง เป็นตำราโบราณที่ไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องปกติของอินเดียโบราณตำราเฆรัณฑะ สัมหิตาแนะนำเทคนิคหฐโยคะต่างๆ จำนวนมาก ด้วยภาษาที่อ่านง่าย อธิบายวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตำรานี้น่าจะเขียนขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 (ราวปี พ.ศ. 2300)เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาตำรา “หฐประทีปิกา” แล้ว และอยากจะรู้เทคนิคของทางหฐโยคะตามตำราดั้งเดิมมากขึ้น สารบัญบทที่ 1 กริยาบทที่ 2…

  ฿250.00 Add to cart
 • หนังสือ โยคะ คู่มือการฝึกประจำทุกวัน

  โยคะ คู่มือการฝึกประจำทุกวัน  40 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
  ราคา 50 บาท

  โดย กองบรรณาธิการ สถาบันโยคะวิชาการ

  คู่มือเล่มบางๆ อธิบายความรู้พื้นฐานสั้นๆ ว่าโยคะคืออะไร, อาสนะคืออะไร-ให้ประโยชน์อะไรบ้าง, การเตรียมตัวก่อนฝึกอาสนะ, ความแตกต่างระหว่างท่าอาสนะกับการออกกำลังกาย

  ในส่วนเทคนิคการฝึก มีภาพประกอบ, ลำดับวิธีปฏิบัติแต่ละเทคนิค ของ:

  ฿50.00 Add to cart
 • หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์

  โยคะกับการพัฒนามนุษย์  240 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ.2555 ราคา 200 บาท

  โดยกองบรรณาธิการ  สถาบันโยคะวิชาการ

  หนังสือรวบรวมบทความการประชุมโยคะวิชาการครั้งแรกของสังคมไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547  เหมาะสำหรับครูโยคะที่สนใจจะนำโยคะเข้าไปใช้ในระบบการศึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

  สารบัญ

  บทที่ 1 ระลึกถึง ดร.กาโรเต้

  บทที่…

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือ โยคะและการประยุกต์

  โยคะและการประยุกต์  136 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ราคา 130 บาท

  โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  หนังสือเล่มนี้แสดงรูปธรรมว่าเราจะนำโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นเมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม

  ฿130.00 Add to cart
 • หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

  โยคะ ในชีวิตประจำวัน  138 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2550
  ราคา 150 บาท

  โดย ครูฮิโรชิ ไอคาตะ และ คณะ

  อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

  สารบัญ

  บทที่ 1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับโยคะ

  ฿150.00 Add to cart