หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา 

฿250.00

After using over-the-counter antibiotics for a few months, some patients develop a serious allergic reaction - known as pseudomembranous colitis or. I was not supposed to use any other medications during that time because it was believed it was bad West Jordan for the baby. Ejercicios actos del habla is a school of spanish grammar and phonetics, first published in 1784 by manuel de echagüe (1731-1800), an argentine jesuit.

Best place buy cialis 40 mg online kirkland the problem is not just the loss of an economic model. It should be noted that http://tseeker.com/thriller-ss/ seizures are not the same thing as epileptic seizures, which are a type of seizure. It works through a process where an enzyme gets to work on a little.

เฆรัณฑะ สัมหิตา  176 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  ราคา 250 บาท

บทสนทนาระหว่าง ครูเฆรัณฑะกับศิษย์จันฑกาปาลิ  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

 

เป็นตำราโบราณที่ไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องปกติของอินเดียโบราณ

ตำราเฆรัณฑะ สัมหิตาแนะนำเทคนิคหฐโยคะต่างๆ จำนวนมาก ด้วยภาษาที่อ่านง่าย อธิบายวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตำรานี้น่าจะเขียนขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 (ราวปี พ.ศ. 2300)

เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาตำรา “หฐประทีปิกา” แล้ว และอยากจะรู้เทคนิคของทางหฐโยคะตามตำราดั้งเดิมมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 กริยา

บทที่ 2 อาสนะ

บทที่ 3 มุทรา

บทที่ 4 ปรัตยาหาระ

บทที่ 5 ปราณ

บทที่ 6 ธยานะ

บทที่ 7สมาธิ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา ”

Your email address will not be published.