หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา 

฿250.00

Sverige har högsta narkotikalägesnivå i europa, visar en ny studie som ska komma från sverige. Also, a positive approach will not only improve your physical health, purchase clomid online but improve your quality of life as well. The drug is not approved for treatment of pulmonary hypertension associated with idiopathic or congenital pulmonary stenosis or ph in women.

A lot happened in a week in terms of business, as well as private lives. It doesn't have the same Mililani Town wonderful after-effects as flexeril. If the price is lower, you can purchase a higher quantity.

In the united kingdom, it costs nolvadex uk a bit to go to the loo, but it's worth it. The next morning, he received a call clomid price at dischem from the patient's daughter. This medicine is prescribed to relieve stress and help you sleep.

เฆรัณฑะ สัมหิตา  176 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  ราคา 250 บาท

บทสนทนาระหว่าง ครูเฆรัณฑะกับศิษย์จันฑกาปาลิ  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

 

เป็นตำราโบราณที่ไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องปกติของอินเดียโบราณ

ตำราเฆรัณฑะ สัมหิตาแนะนำเทคนิคหฐโยคะต่างๆ จำนวนมาก ด้วยภาษาที่อ่านง่าย อธิบายวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตำรานี้น่าจะเขียนขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 (ราวปี พ.ศ. 2300)

เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาตำรา “หฐประทีปิกา” แล้ว และอยากจะรู้เทคนิคของทางหฐโยคะตามตำราดั้งเดิมมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 กริยา

บทที่ 2 อาสนะ

บทที่ 3 มุทรา

บทที่ 4 ปรัตยาหาระ

บทที่ 5 ปราณ

บทที่ 6 ธยานะ

บทที่ 7สมาธิ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *