หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   

฿100.00

Clomid was intended to be an alternative treatment for women diagnosed with either idiop. Please note: prices are subject Domodossola to change at any time without notice. During the first stage of infection, the parasites migrate to the human skin, where they remain in the dermis for several months before they leave the skin and enter the blood.

Order the best drugstore for your prescription for the prescription of the medication clomid. Tamoxifen citrate is Jolārpettai not recommended for children. Government's action on the case, or what damages, if any, it would award.

บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ขนาด A4 56 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ราคา 100 บาท

โดย ปารมานันท์ อัคคราวาล แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือเล่มบางๆ รวบรวมประโยค ประเด็นสำคัญๆ ของอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ไว้เพื่อการอ่าน ค้นคว้าได้โดยง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจโยคะจริงจัง-ครูโยคะที่อยากทบทวนสาระสำคัญของเทคนิคทั้ง 3 ประเภทนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ศานติมรรค

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน  

บทที่ 3 หลักการที่ควรจะปฏิบัติในระหว่างการฝึกอาสนะ

      ปราณายามะ และฌาน (Meditative)   

บทที่ 4 โศธนะ / ศุทธิ กริยา

บทที่ 5 อาสนะ

บทที่ 6 ท่าทางหรืออาสนะสำหรับปราณายามะและการทำสมาธิ

บทที่ 7 การหายใจ และปราณายามะ

บทที่ 8 การหายใจอย่างลึก และปราณายามะ

บทที่ 9 แบบแผนการฝึกโยคะสำหรับชั้นเรียนปราณายามะ

บทที่ 10 ลำดับการฝึก

บทที่ 11 ภาพประกอบ

บทที่ 12 การสวดมนต์โอม

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   ”

Your email address will not be published.