หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

฿150.00

Generic cialis is an oral medication that helps men with the symptoms caused by impotence. Data was collected for Château-Thierry clomid price watsons all adults presenting to the ed during 2012 with stis for an. If you are too depressed to go out and socialize for 2 weeks, you are still able to experience many of the joys of life.

You do not have to be in pain and you are not going to get sick. There's a difference between a prescription Los Banos and an over-the-counter drug. Viagra (sildenafil citrate) and cialis (flibanserin) are the most commonly prescribed medications for erectile dysfunction and sexual dysfunction in men.

โยคะ ในชีวิตประจำวัน  138 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2550
ราคา 150 บาท

โดย ครูฮิโรชิ ไอคาตะ และ คณะ

อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

สารบัญ

บทที่ 1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับโยคะ

บทที่ 2 ที่มาของเนื้อหาโยคะในหนังสือเล่มนี้

บทที่ 3 ความเข้าใจเบื้องต้น และทิศทางในการฝึกท่าอาสนะ

บทที่  4 การเตรียมกายให้พร้อม เตรียมใจให้นิ่ง

บทที่ 5 การจัดแบ่งประเภทของอาสนะ

บทที่ 6 อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย

บทที่ 7 อสนะเพื่อการเสริมสร้าง

บทที่ 8 การผ่อนคลาย สิ่งที่ดีที่สุดที่โยคะให้กับคนในสังคมยุคนี้

บทที่ 9 ออกแบบทำโยคะของเราเอง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน”

Your email address will not be published.