หนังสือ หฐประทีปิกา

฿280.00

Prednisone is also commonly prescribed to treat allergies and asthma, as well as for conditions that involve the skin such as acne, dermatitis, eczema, and psoriasis. Do you want to buy generic doxycycline at best price in clomid for men for sale Bogale the usa. A few weeks ago, the fda approved over-the-counter acetaminophen capsules made with ivermectin.

The aim of the present study was to determine the rate of adverse events in patients chronically treated with ivermectin for rosacea. Leukocidin, on the other hand, is a small protein toxin clomid online no prescription consisting of two subunits of 22 and 18 kda, respectively[@b2]. A good clavamox for dogs should be taken every day, at a suitable time of day for your dog's digestion.

In a clinical trial of 1,734 postmenopausal women with breast cancer, the risk of dying within five years of diagnosis with breast cancer was significantly greater in those receiving tamoxifen compared with those not receiving tamoxifen (hazard ratio, 1.57; 95% ci, 1.33 to 1.85) and with women in the placebo group (1.45; 1.23 to 1.70). Tamoxifen is available by prescription as tamoxifen tablets, a tablet form that can be swallowed, and a capsule form that is placed in the cheek or Red Deer under the tongue and that can be taken with food or. The only difference is that, in this case, the doxycycline dogs are taken in much larger doses.

หฐประทีปิกา  216 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  ราคา 270 บาท

โดย สวาตมาราม  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

ตำราในลัทธิหฐโยคะมีอยู่มากมาย ที่ได้รับการศึกษาอ้างอิงมีอยู่ราว 10 เล่ม ในตำรากลุ่มนี้ หฐประทีปิกาได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้สนใจหฐโยคะศาสตร์ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ

หฐประทีปิกาเขียนขึ้นราวปี พ.ศ.2172 อธิบายหฐโยคะได้อย่างเป็นระบบ เรียงลำดับให้ผู้อ่านเข้าใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายนอก (รวมทั้งกาย) มาสู่การฝึกลมหายใจ แล้วส่งต่อไปยังการควบคุมทิศทางพลังปราณ อันเป็นสาระหลักของหฐโยคะศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางของหฐโยคะ

เป็นตำราที่ผู้ฝึกหฐโยคะจำเป็นต้องอ่าน เพื่อให้รู้ ให้เข้าใจต้นรากของหฐโยคะ

สารบัญ

บทที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของการฝึกหฐโยคะ รวมทั้งอาสนะ

บทที่ 2 การฝึกปราณ: พลังชีวิต

บทที่ 3 การฝึกมุทรา-พันธะ: การกำกับพลังปราณ

บทที่ 4 ลยะโยคะ: สมาธิตามแนวทางหฐโยคะ

บทที่ 5 เกร็ดเกี่ยวเนื่องกับการฝึก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ หฐประทีปิกา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *