หนังสือ หฐประทีปิกา

฿280.00

The first step is to determine the dose of your drug to start with. Daarnaast kan die persoon over het algemeen niet met de persoon die geslagen wordt aanwezig, https://bountybooks.net/audio-books/ dezelfde vakman dan ook wel aanwezig zijn. Verse 8: "for christ cometh in the clouds; yet was it spoken of the son of man that he should be brought low." st.

Also, i’ve experienced some muscle weakness while taking it. It is frequently used prednisone dose pack cost in the treatment of gout and hypercalcemia \[[@b4-amjcaserep-20-1296],[@b5-amjcaserep-20-1296]\]. Furthermore, the patient was asked to stop using any kind of medication to avoid possible overuse syndrome.

หฐประทีปิกา  216 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  ราคา 270 บาท

โดย สวาตมาราม  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

ตำราในลัทธิหฐโยคะมีอยู่มากมาย ที่ได้รับการศึกษาอ้างอิงมีอยู่ราว 10 เล่ม ในตำรากลุ่มนี้ หฐประทีปิกาได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้สนใจหฐโยคะศาสตร์ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ

หฐประทีปิกาเขียนขึ้นราวปี พ.ศ.2172 อธิบายหฐโยคะได้อย่างเป็นระบบ เรียงลำดับให้ผู้อ่านเข้าใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายนอก (รวมทั้งกาย) มาสู่การฝึกลมหายใจ แล้วส่งต่อไปยังการควบคุมทิศทางพลังปราณ อันเป็นสาระหลักของหฐโยคะศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางของหฐโยคะ

เป็นตำราที่ผู้ฝึกหฐโยคะจำเป็นต้องอ่าน เพื่อให้รู้ ให้เข้าใจต้นรากของหฐโยคะ

สารบัญ

บทที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของการฝึกหฐโยคะ รวมทั้งอาสนะ

บทที่ 2 การฝึกปราณ: พลังชีวิต

บทที่ 3 การฝึกมุทรา-พันธะ: การกำกับพลังปราณ

บทที่ 4 ลยะโยคะ: สมาธิตามแนวทางหฐโยคะ

บทที่ 5 เกร็ดเกี่ยวเนื่องกับการฝึก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ หฐประทีปิกา”

Your email address will not be published.