หนังสือ โยคะและการประยุกต์

฿130.00

โยคะและการประยุกต์  136 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ราคา 130 บาท

โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือเล่มนี้แสดงรูปธรรมว่าเราจะนำโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นเมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 แก่นของโยคะ

บทที่ 2 การรวมเป็นหนึ่งเดียว: จุดมุ่งหมยของโยคะ

บทที่ 3 ยมะและนิยมะ

บทที่ 4 อาสนะ

บทที่ 5 ปราณายามะ

บทที่ 6 กริยาและมุทรา

บทที่ 7 ธยานะ

บทที่ 8 คุณประโยชน์ของโยคะ

บทที่ 9 โยคะและการกีฬา

บทที่ 10 โยคะและการปรับใช้ในชีวิต

บทที่ 11 นิยามของสุขภาพ

บทที่ 12 คำแนะนำเรื่องอาหาร

บทที่ 13 ตำราโยคะโบราณและการบำบัด

บทที่ 14 วิทยาศาสตร์โยคะ

บทที่ 15 บทบาทของสถาบันไกวัลยธรรม

บทที่ 16 บทบาทของโยคะในการศึกษา

บทที่ 17 โลกยุคใหม่

บทที่ 18 การปฏิบัติ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ โยคะและการประยุกต์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *