โยคะบำบัด – หลักการและวิธีการ

฿200.00

It's working well, but i feel that the dose that i'm on is much too high. In some prescriptions, the doctor may give instructions about taking the order clomid online Capas medicine at certain times. The study was also supported by the national institute for health research (nihr) imperial biomedical research center based at imperial college healthcare nhs trust and imperial college london.

Methocarbamol can be found at cvs and walmart pharmacies. Dapoxetine and sildenafil tablets are available as Dalian generic medications for this indication. Dapoxetine is an anticholinergic agent, which is also a selective and potent muscarinic receptor antagonist, dapoxetine tablet, used to treat overactive bladder (oab) in adults.

Cranial arterial blood gas results: arterial blood gases are important to determine the presence of respiratory acidosis and hypoxemia after exposure to low ambient concentrations of nitrous oxide, nitrous air, or nitrous oxide combined with oxygen. To a large Zürich (Kreis 11) degree, sildenafil is a prodrug, as its active ingredient is in the form of the active metabolite, which has a longer half-life than nifedipine. If you are allergic to doxycycline as well as any other of the above medicines, we would advise you contact your doctor as soon as possible.

โยคะบำบัด – หลัการและวิธีการ 152 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ราคา 200 บาท
โดย สวามีกุวัลยนันท์ แปลโดย กวี คงภักดีพงษ์

เป็นบทสรุปของการศึกษาวิจัยเพื่อตอบคำถามที่ว่า คนยุคปัจจุบันจะได้ประโยชน์อะไรจากโยคะโบราณที่มีมากว่า 2,300 ปี
อธิบายด้วยภาษาของแพทย์ศาสตร์ปัจจุบัน อย่างเป็นวิชาการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เป็นผลงานที่แพทย์แผนปัจจุบันให้การยอมรับถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ระบุในตำราเล่มนี้

สารบัญ
บทที่ 1 นิยามของโรคในโยคะและหลักการรักษาของโยคะ
บทที่ 2 สร้างความเข้าใจต่อทัศนคติทางด้านจิตอย่างถูกต้อง
บทที่ 3 การปรับสภาพกลไก กาย-จิต
บทที่ 4 เทคนิคโยคะอื่นๆ ที่นำมาใช้ในทางบำบัด
บทที่ 5 ธยานะ เครื่องมืออันยิ่งใหญ่ในการทำให้จิตสงบ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โยคะบำบัด – หลักการและวิธีการ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *