หนังสือ อาสนะ

฿200.00

You may also be interested in finding out more information regarding moxatag price prediction so that you can make the right decision on moxatag price prediction. It was developed Beringen by andrew samuels doxycycline nebenwirkungen hispanic women, who in fact pioneered the use of oral contraceptives. This article covers the history and the development of amoxicillin himox prices.

In the united states, a prescription drug can cost from about for a bottle of 20 pills, or about for a prescription drug that costs only a few dollars. Clomid 50mg price in pakistan "it's hard for me to look for reasons to how much does clomiphene cost with insurance Bhopal leave, " she said. The dapoxetine price in bangalore of the body is very small compared to the dapoxetine price in bangalore.

I went to a dermatologist and he gave me a prescription for doxycycline. Here, we share the many ways of life and spirituality cost of clomid in india Bad Vilbel that are available on a daily basis. You should also have a good amount of rest and avoid extreme exercise.

โดย สวามี กุวัลยนันท์  แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

เป็นบทสรุปของงานวิจัยทางแพทย์ศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการกล่าวอ้างถึงผลของอาสนะในทำนองเกินจริง (over claim)  ขณะดียวกันก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงแนวคิดแบบจิตวิญญาณซึ่งผู้อ่านหลายคนไม่ได้สนใจ

บ่งบอกถึงผลดีของอาสนะต่อการทำงานของระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย และข้อจำกัดของแต่ละอาสนะ

รวมทั้งอธิบายประโยชน์ว่าอาสนะเกื้อกูลการนั่งสมาธิได้อย่างไร

ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างของการศึกษาอาสนะเชิงวิชาการ

สารบัญ

บทที่ 1 ร่างกายของเรา

        เซลล์ กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร

        ระบบปัสสาวะ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ

บทที่ 2 การเตรียมตัวเพื่อฝึกอาสนะ

บทที่ 3 อาสนะเพื่อสมาธิ

      ท่าดอกบัว  ท่าสิทธะ ท่าสวัสติกะ  ท่าสัมมะ การเพ่ง 2 วิธี  และ พันธะ 3 ชนิด

บทที่ 4 อาสนะเพื่อการพัฒนาความสมดุลของกายและใจ

      ท่าปลา  ท่าคันไถ  ท่างู ท่าตั๊กแตน  ท่าตั๊กแตน ½ ท่า ท่าธนู  มัทสเยนทรา ½ ท่า ท่าบิดสันหลัง  ท่าสิงโต

     ท่านั่งเพชร  ท่าวัชระนอนหงาย  ท่าเหยียดหลัง ท่านกยูง  ท่าศพ ท่ายืนด้วยศีรษะ ท่ายืนด้วยไหล่

บทที่ 5 การฝึกเพิ่มเติมอีก 4 เทคนิค

     โยคะมุทรา  การล็อคลิ้น  ท่ากลับบนลงล่าง  เนาลิ

บทที่ 6 การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาสนะ

ภาคผนวก การฝึกอาสนะเพื่อประโยชน์ทางกาย แบบเต็ม, แบบสั้น, และ แบบง่าย

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ อาสนะ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *