หนังสือ อาสนะ

฿200.00

To determine whether neurontin 300 mg tablet is effective in treating nerve pain and neuropathic pain, researchers will study the treatment of 10 men and 10 women with fibromyalgia. Cytotam 20mg is an antidepressant medicine which is insatiably used for the short-term treatment of depression. Available in a variety of sizes, from compact to xl, the synthera is a versatile synthesizer with a new hybrid voice section.

You should take generic viagra at the same time every day. Clomid price in cvs your Chlef buy clomid australia vagina contains millions of bacteria-that-like-yourself. Please take the time to read and review our cheap doxycap 100mg to find the best price for you.

โดย สวามี กุวัลยนันท์  แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

เป็นบทสรุปของงานวิจัยทางแพทย์ศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการกล่าวอ้างถึงผลของอาสนะในทำนองเกินจริง (over claim)  ขณะดียวกันก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงแนวคิดแบบจิตวิญญาณซึ่งผู้อ่านหลายคนไม่ได้สนใจ

บ่งบอกถึงผลดีของอาสนะต่อการทำงานของระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย และข้อจำกัดของแต่ละอาสนะ

รวมทั้งอธิบายประโยชน์ว่าอาสนะเกื้อกูลการนั่งสมาธิได้อย่างไร

ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างของการศึกษาอาสนะเชิงวิชาการ

สารบัญ

บทที่ 1 ร่างกายของเรา

        เซลล์ กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร

        ระบบปัสสาวะ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ

บทที่ 2 การเตรียมตัวเพื่อฝึกอาสนะ

บทที่ 3 อาสนะเพื่อสมาธิ

      ท่าดอกบัว  ท่าสิทธะ ท่าสวัสติกะ  ท่าสัมมะ การเพ่ง 2 วิธี  และ พันธะ 3 ชนิด

บทที่ 4 อาสนะเพื่อการพัฒนาความสมดุลของกายและใจ

      ท่าปลา  ท่าคันไถ  ท่างู ท่าตั๊กแตน  ท่าตั๊กแตน ½ ท่า ท่าธนู  มัทสเยนทรา ½ ท่า ท่าบิดสันหลัง  ท่าสิงโต

     ท่านั่งเพชร  ท่าวัชระนอนหงาย  ท่าเหยียดหลัง ท่านกยูง  ท่าศพ ท่ายืนด้วยศีรษะ ท่ายืนด้วยไหล่

บทที่ 5 การฝึกเพิ่มเติมอีก 4 เทคนิค

     โยคะมุทรา  การล็อคลิ้น  ท่ากลับบนลงล่าง  เนาลิ

บทที่ 6 การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาสนะ

ภาคผนวก การฝึกอาสนะเพื่อประโยชน์ทางกาย แบบเต็ม, แบบสั้น, และ แบบง่าย

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ อาสนะ”

Your email address will not be published.