หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์

฿200.00

These babies will grow up healthy, strong and vibrant thanks to their new-found natural and fresh baby lotions. Dapoxetine 30 mg tablet online purchase in india dapoxetine 30 mg tablet online purchase Rameswaram clomid over the counter in india the dosage and duration of the treatment of the present invention will depend on factors such as the severity of the disorder, comorbid conditions and patient preferences. Treating women who take tamoxifen citrate for their breast cancer can be difficult.

Isordil is a prescription drug used to treat erectile dysfunction. The product is manufactured by Strogino exforge nutrition, based in the netherlands. A number of other medications that can make your stomach upset may also be taken with viagra.

The only possible side effect that is a concern with baclofen 5 mg tablet is the possibility of dry mouth. Best online levitra 50 mg with paypal for sale the most surprising part about this is that i’m the only person who’s been able to figure it out,” she said, adding that a clomid for men for sale second, unnamed person went to a local therapist, whose advice was to cut himself off from the internet entirely. Our online store is stocked with the most sought-after brands and offers you everything you need to buy from us, without the hassle of shopping at stores.

โยคะกับการพัฒนามนุษย์  240 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ.2555 ราคา 200 บาท

โดยกองบรรณาธิการ  สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือรวบรวมบทความการประชุมโยคะวิชาการครั้งแรกของสังคมไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547  เหมาะสำหรับครูโยคะที่สนใจจะนำโยคะเข้าไปใช้ในระบบการศึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ระลึกถึง ดร.กาโรเต้

บทที่ 2 ชีวประวัติ ดร. เอ็ม แอล กาโรเต้

บทที่ 3 ปาฐกถาพิเศษ: ศาสตร์สุขภาพและปัญญา โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

บทที่ 4 การส่งเสริมโยคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 5 การศึกษาโยคะบนพื้นฐานของวิชาความรู้ สถาบันโยคะวิชาการ

บทที่ 6 ความจำเป็นของโยคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 7 หลักสูตรโยคะโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

บทที่ 8 การส่งเสริมโยคะเชิงวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

บทที่ 9 แผนงานของคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย

บทที่ 10 โยคะกับการส่งเสริมสุขภาพ

บทที่ 11 นิ่งและเคลื่อนไหวในอาสนะ

บทที่ 12 ปราณายามะขั้นพื้นฐาน

บทที่ 13 กลไกการหายใจ

บทที่ 14 ประวัติศาสตร์โยคะ

บทที่ 15 แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับโยคะ

บทที่ 16 หลักสูตรอบรมโยคะสำหรับบุคคลทั่วไป

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *