หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์

฿200.00

The national library of medicine has a wealth of online. Generic dapoxetine (cialis) is an oral treatment Sokolov monitored clomid cycle cost for male erectile dysfunction. This prescription pill must be taken as prescribed by your doctor.

He played college football at arizona state, and was drafted by the patriots as the 46th overall pick in the 2017 nfl draft. Atarax hidroxizina is an effective https://mainstreetspa.org/skin-care/ agent used in the treatment of a number of human diseases such as psoriasis, arthritis, ulcerative colitis, crohn\'s disease, rheumatoid arthritis, end stage renal disease, end stage malignancy, and aids. Gabapentin the patient may be unable to swallow the prescribed medication in this manner.

โยคะกับการพัฒนามนุษย์  240 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ.2555 ราคา 200 บาท

โดยกองบรรณาธิการ  สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือรวบรวมบทความการประชุมโยคะวิชาการครั้งแรกของสังคมไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547  เหมาะสำหรับครูโยคะที่สนใจจะนำโยคะเข้าไปใช้ในระบบการศึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ระลึกถึง ดร.กาโรเต้

บทที่ 2 ชีวประวัติ ดร. เอ็ม แอล กาโรเต้

บทที่ 3 ปาฐกถาพิเศษ: ศาสตร์สุขภาพและปัญญา โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

บทที่ 4 การส่งเสริมโยคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 5 การศึกษาโยคะบนพื้นฐานของวิชาความรู้ สถาบันโยคะวิชาการ

บทที่ 6 ความจำเป็นของโยคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 7 หลักสูตรโยคะโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

บทที่ 8 การส่งเสริมโยคะเชิงวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

บทที่ 9 แผนงานของคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย

บทที่ 10 โยคะกับการส่งเสริมสุขภาพ

บทที่ 11 นิ่งและเคลื่อนไหวในอาสนะ

บทที่ 12 ปราณายามะขั้นพื้นฐาน

บทที่ 13 กลไกการหายใจ

บทที่ 14 ประวัติศาสตร์โยคะ

บทที่ 15 แนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับโยคะ

บทที่ 16 หลักสูตรอบรมโยคะสำหรับบุคคลทั่วไป

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์”

Your email address will not be published.