หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

฿200.00

Injections are most effective when the injection is made directly into the muscle, as opposed to the skin. The cost difference will depend on your buy prednisone without rx queerly insurance plan and how much it pays out on the cost of your medications. In addition to being used for the treatment of a range of diseases, prednisone can also be purchased as an appetite suppressant.

The color of the plant is white or cream, sometimes red, or it is green with a slight waxy coating. The dose of doxycycline is 100 mg for a period of 1 to 7 days, although doses https://bountybooks.net/2019/05/04/may-the-force-be-read/ of 150 mg are often used in some populations. It's important that you avoid using unlicensed agents, supplements or natural products in the treatment or prevention of any disease.

ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ  160 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561  ราคา 200 บาท

โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง และครูโยคะทุกคนควรอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมของโยคะที่อิงตำราดั้งเดิม

หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ

แล้วนำเสนอสาระสำคัญของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ มุทรา และสมาธิ

สารบัญ

บทที่ 1  โยคะในมุมมองทางประวัติศาสตร์

บทที่ 2  โยคะและปรัชญา

บทที่ 3  อาสนะ – มุมมองที่ลึกซึ้ง

บทที่ 4  โศธนะ กริยา

บทที่ 5  ปราณายามะ

บทที่ 6  มุทราและพันธะ

บทที่ 7  นาทานุสันธานะ

บทที่ 8  คำแนะนำและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ ”

Your email address will not be published.