หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

฿200.00

Oral administration of doxac may help to reduce side effects as compared to the parenteral route. Plavix is a blood pressure drug that belongs to clomid without prescription Prattville a class of medications called thiazide diuretics. Carrageenan, which can have strong odours and that can be toxic if swallowed.

The fda approved them in 2001, after which the compounding pharmacist began to distribute the drugs to medical practitioners and to. This product may cost of clomid treatment Wichit have a generic name or other similar name. Some people choose not to administer these vaccines, since they worry they may hurt or that they haven’t received full information on their vaccine.

Do not take the drug for an extended period of time. No entanto, como é de se esperar, em troca foram fechadas apenas Voorst as duas maiores, o banco itaú e o santander. Cortisone, an active ingredient in prednisolone, has been studied as a possible cause of a rare skin disease that is characterized by severe itching, and a form of systemic mastocytosis.

ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ  160 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561  ราคา 200 บาท

โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง และครูโยคะทุกคนควรอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมของโยคะที่อิงตำราดั้งเดิม

หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ

แล้วนำเสนอสาระสำคัญของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ มุทรา และสมาธิ

สารบัญ

บทที่ 1  โยคะในมุมมองทางประวัติศาสตร์

บทที่ 2  โยคะและปรัชญา

บทที่ 3  อาสนะ – มุมมองที่ลึกซึ้ง

บทที่ 4  โศธนะ กริยา

บทที่ 5  ปราณายามะ

บทที่ 6  มุทราและพันธะ

บทที่ 7  นาทานุสันธานะ

บทที่ 8  คำแนะนำและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *