Showing 1–8 of 10 results

 • หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   

  สำหรับผู้สนใจโยคะจริงจัง-ครูโยคะที่อยากทบทวนสาระสำคัญของเทคนิคต่างๆ ทั้งอาสนะ ปราณายามะและกริยาที่ตนฝึก

  ราคา 110 บาท

  ฿110.00 Add to cart
 • หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร (1 ชุด มี 4 เล่ม)

  ปตัญชลีโยคะสูตร  ราคา 440 บาท

  โยคะสูตรโดยปตัญชลีคือคัมภีร์โยคะ ปราชญ์และครูโยคะจำนวนหนึ่งพยายามเรียบเรียงเนื้อหาในโยคะสูตรให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ลักษณะเด่นของตำราเวอร์ชั่นนี้คือ เป็นตำราครูอินเดียเขียนตรงเป็นภาษาไทย ไม่ได้ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษ เหมาะกับครูโยคะชาวไทย

  4 เล่ม  ราคา 440 บาท

   

  ฿440.00 Add to cart
 • หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

  เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง-ครูโยคะทุกคนควรอ่าน หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ แล้วนำเสนอหัวใจของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ มุทรา และสมาธิ

  ราคา 150 บาท

   

  ฿150.00 Add to cart
 • หนังสือ หฐประทีปิกา

  ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราจำเป็นสำหรับผู้สนใจหฐโยคะทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ เรียงลำดับให้ผู้อ่านเข้าใจการเตรียมกายด้วยอาสนะ มาสู่การฝึกหายใจอันเป็นลักษณะเด่นของหฐโยคะ ต่อด้วยมุทรา และปิดท้ายด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางหฐโยคะ

  เขียน โดย

  จำนวน  หน้า

  ราคา   200 บาท

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือ อาสนะ

  สำหรับผู้สนใจโยคะจริงจังตลอดจนครูโยคะ  โดยผู้เขียนใช้เวลาศึกษา วิจัยอาสนะที่เป็นภูมิปัญญาอินเดียโบราณด้วยมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ จนเป็นต้นแบบของการศึกษาอาสนะเชิงวิชาการ

  เขียนโดย สวามีกุลวัลยนันท์ สถาบันไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

  จำนวน  หน้า

  ราคา 170 บาท

  ฿170.00 Add to cart
 • หนังสือ เฆรัณฑะ สัมหิตา 

  เป็นตำราหฐโยคะที่คนศึกษาต่อจากตำรา “หฐประทีปิกา” ตำราเล่มนี้ขยายความ ให้รายละเอียดการปฏิบัติชัดเจนขึ้น และใช้ภาษาเรียบง่าย

  ราคา  170 บาท

  ฿170.00 Add to cart
 • หนังสือ โยคะ คู่มือการฝึกประจำทุกวัน

  โยคะ คู่มือการฝึกประจำทุกวัน เพื่อสุขภาพ ความสุข และสมดุลของกาย-จิต เป็นคู่มือที่อ่านได้เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโยคะ โยคะคืออะไร ให้ประโยชน์อะไร ข้อควรระวังในการฝึก และแสดงท่าอาสนะ 14 ท่า พร้อมแนะวิธีปฏิบัติแต่ละท่าไปตามลำดับ
  จำนวน 39 หน้า

  ราคา 50 บาท

   

  ฿50.00 Add to cart
 • หนังสือ โยคะกับการพัฒนามนุษย์

  หนังสือรวบรวมบทความวิชาการโยคะไว้หลายแง่มุม เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนโยคะในสถานศึกษา แก่นของเทคนิคอาสนะ ปราณายามะ และประวัติศาสตร์โยคะ

   

  ราคา   200  บาท

  ฿200.00 Add to cart