สถาบันโยคะวิชาการ

รู้จักเรา   

สถาบันโยคะวิชาการเป็นชุมชนของคนรักโยคะผู้ปรารถนาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต จริยธรรม และที่สำคัญคือ ปัญญา

สถาบันฯมีภารกิจ 4 ประการ
1) สร้างครูที่มีความรู้โยคะตามตำราดั้งเดิม
2) จัดการองค์ความรู้โยคะ
3) เผยแพร่โยคะตามตำราดั้งเดิมให้กับผู้สนใจ
4) เชื่อมโยงเครือข่ายครูโยคะวิชาการ

ภายใต้มูลนิธิหมอชาวบ้าน โครงการเผยแพร่โยคะเพื่อสุขภาพเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้ปรับชื่อเป็นสถาบันโยคะวิชาการเมื่อปี พ.ศ. 2547

เราทำอะไร

 • เราจัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ  ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย
 • เราพัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัย
 • เผยแพร่โยคะ  จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ

ผลงานของเรา

 • อบรมหลักสูตรครูโยคะมา 16 ปี ผู้เข้ารับการอบรม 1,000 คน จากทั้งหมด 49 รุ่น
 • แปลและจัดพิมพ์ตำราโยคะกว่า 20 ปก ทั้งตำราโยคะโบราณ จนถึงหนังสือที่ว่าด้วยการประยุกต์โยคะมาใช้ในโลกปัจจุบัน
 • ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรไม่แสวงผลกำไร สอนโยคะเพื่อสุขภาพกายใจมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสภากาชาดไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),  องค์การสหประชาชาติ, สวนโมกข์ กรุงเทพ, ฯลฯ

สื่อของสถาบันฯ  

 • จดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ
 • www.thaiyogainstitute.com
 • www.facebook.com/thaiyogainstitute/
 • หนังสือ ตำราโยคะ
 • ซีดี โปสเตอร์ เพื่อประกอบการฝึกโยคะ ฯลฯ

 

สถาบันโยคะวิชาการ

รู้จักเรา   

สถาบันโยคะวิชาการเป็นชุมชนของคนรักโยคะผู้ปรารถนาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต จริยธรรม และที่สำคัญคือ ปัญญา

สถาบันฯมีภารกิจ 4 ประการ
1) สร้างครูที่มีความรู้โยคะตามตำราดั้งเดิม
2) จัดการองค์ความรู้โยคะ
3) เผยแพร่โยคะตามตำราดั้งเดิมให้กับผู้สนใจ
4) เชื่อมโยงเครือข่ายครูโยคะวิชาการ

ภายใต้มูลนิธิหมอชาวบ้าน โครงการเผยแพร่โยคะเพื่อสุขภาพเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้ปรับชื่อเป็นสถาบันโยคะวิชาการเมื่อปี พ.ศ. 2547

เราทำอะไร

 • เราจัดหลักสูตรอบรมครูโยคะ  ให้มีมาตรฐาน สอนโยคะตามตำราดั้งเดิม และ สอนอยู่ในหลักของความปลอดภัย
 • เราพัฒนาองค์ความรู้โยคะ แปลตำราโยคะดั้งเดิม ส่งเสริมการวิจัย
 • เผยแพร่โยคะ  จัดสอนโยคะขั้นพื้นฐาน อบรมปราณายามะ ค่ายโยคะ ตลอดจนผลิตสื่อโยคะต่างๆ หนังสือ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ

ผลงานของเรา

 • อบรมหลักสูตรครูโยคะมา 16 ปี ผู้เข้ารับการอบรม 1,000 คน จากทั้งหมด 49 รุ่น
 • แปลและจัดพิมพ์ตำราโยคะกว่า 20 ปก ทั้งตำราโยคะโบราณ จนถึงหนังสือที่ว่าด้วยการประยุกต์โยคะมาใช้ในโลกปัจจุบัน
 • ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรไม่แสวงผลกำไร สอนโยคะเพื่อสุขภาพกายใจมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสภากาชาดไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),  องค์การสหประชาชาติ, สวนโมกข์ กรุงเทพ, ฯลฯ

สื่อของสถาบันฯ  

 • จดหมายข่าวรายเดือน โยคะสารัตถะ ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท 12 ฉบับ
 • www.thaiyogainstitute.com
 • www.facebook.com/thaiyogainstitute/
 • หนังสือ ตำราโยคะ
 • ซีดี โปสเตอร์ เพื่อประกอบการฝึกโยคะ ฯลฯ

 

หลักสูตรอบรม

โดยครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ และ ทีมครูไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2560

ณ มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

ค่าลงทะเบียน ชำระภายในวันที่ 16 มิถุนายน 45,000 บาท  

ชำระหลังวันที่ 16 มิถุนายน 50,000 บาท

จากใจผู้เรียน  อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ มาดี ฮับ ซ.สุขถมวิท 23  เอกมัย ซ.4  รับจำนวนจำกัด 17 ท่าน  ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันเตรียมให้)

อาสนะพื้นฐาน ทุกวันพุธ เวลา 17.00 – 18.30 น.

ลมหายใจพื้นฐาน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 18.30 น.

และเสาร์ที่สี่ของเดือน  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ตรวจสอบตารางกิจกรรมสวนโมกข์

 

 • โยคะสมดุล  ที่สำนักงานรามคำแหง  วันอังคารถึงวันพฤหัส เปิดสอน  รอบเช้า 10.30-12.00 น.  รอบเย็น 18.00-19.30 น.  และวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.    ค่าลงทะเบียน 150บาทต่อครั้ง  (ซึ่งผู้สนใจเรียน ให้โทรถาม โทร 081-4101-7744 ทุกครั้ง เพราะเมื่อมีจำนวนผู้เรียน 3 คนขึ้นไป เราจึงเปิดสอนค่ะ)    อ่านบทความสร้างสมดุลใจกายด้วย ‘โยคะ’

 

อาสนะพื้นฐาน ทุกวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น.

สถาบันฯ ส่งครูไปสอนโยคะที่หน่วยงานของท่าน คอร์สพื้นฐาน 4 คาบ คาบละ 90 นาที  ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 15 คน   ดาวน์โหลดหลักสูตร

 

ผลิตภัณฑ์

รายการผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :      

 1. กรอกใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน   กรอกใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 2. สถาบันฯ จะติดต่อท่าน ตามเบอร์โทรศัพท์  Line หรือ email ที่แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ เพื่อแจ้งราคาค่าผลิตภัณฑ์ และค่าขนส่งตามจริง ส่งของทุกวันพฤหัสบดี
 3. โอนชำระเงินได้ที่ :   ชื่อบัญชี บริษัทไทยโยคะวิชาการ จำกัด  เลขที่ 173-247-3907 ประเภทออมทรัพย์   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะมอลล์3 รามคำแหง
 4. แนบหลักฐานการโอนเงินมาที่  Line ID : thaiyoga, e-mail:  thaiyogaoffice@gmail.com
 5. ผลิตภัณฑ์จะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ

ติดต่อเรา:

 • ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ 081 – 401 -7744   ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ)
 • ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถาบันฯ เฉพาะวันอังคาร เวลา 8:30 – 17:00 น.  
 •  Line ID : thaiyoga                                
 •  e-mail: thaiyogaoffice@gmail.com