สถาบันโยคะวิชาการ กำลังปรับปรุงเวบไซท์

เวบฯ ใหม่จะพร้อมใช้งานได้ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างนี้ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่

https://www.facebook.com/thaiyogainstitute/

อีเมล์ thaiyogaoffice@gmail.com /

Line ID : thaiyoga

หรือโทรสอบถามที่ 081 – 401 – 7744