หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   

฿100.00

บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ขนาด A4 56 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ราคา 100 บาท

โดย ปารมานันท์ อัคคราวาล แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

หนังสือเล่มบางๆ รวบรวมประโยค ประเด็นสำคัญๆ ของอาสนะ ปราณายามะ และกริยา ไว้เพื่อการอ่าน ค้นคว้าได้โดยง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจโยคะจริงจัง-ครูโยคะที่อยากทบทวนสาระสำคัญของเทคนิคทั้ง 3 ประเภทนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ศานติมรรค

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน  

บทที่ 3 หลักการที่ควรจะปฏิบัติในระหว่างการฝึกอาสนะ

      ปราณายามะ และฌาน (Meditative)   

บทที่ 4 โศธนะ / ศุทธิ กริยา

บทที่ 5 อาสนะ

บทที่ 6 ท่าทางหรืออาสนะสำหรับปราณายามะและการทำสมาธิ

บทที่ 7 การหายใจ และปราณายามะ

บทที่ 8 การหายใจอย่างลึก และปราณายามะ

บทที่ 9 แบบแผนการฝึกโยคะสำหรับชั้นเรียนปราณายามะ

บทที่ 10 ลำดับการฝึก

บทที่ 11 ภาพประกอบ

บทที่ 12 การสวดมนต์โอม

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ บันทึกสาระแห่งอาสนะ ปราณายามะ และ กริยา   ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *