สถาบันโยคะวิชาการ

201 ซอยรามคำแหง 36/1 ถนนรามคำแหง, แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Line ID: thaiyoga e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com โทร.081-401-7744

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/@13.7624267,100.603428,13z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d100.6386186!2d13.7644275!1m6!1m2!1s0x311d61eb8a2ee4d7:0x848b844af24e300d!2z4LmB4Lic4LiZ4LiX4Li14LmIIOC4quC4luC4suC4muC4seC4meC5guC4ouC4hOC4sOC4p-C4tOC4iuC4suC4geC4suC4ow!2m2!1d100.638278!2d13.758435!3m4!1s0x311d61eb8a2ee4d7:0x848b844af24e300d!8m2!3d13.758435!4d100.638278