หนังสือ อาสนะ

฿200.00

โดย สวามี กุวัลยนันท์  แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

เป็นบทสรุปของงานวิจัยทางแพทย์ศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการกล่าวอ้างถึงผลของอาสนะในทำนองเกินจริง (over claim)  ขณะดียวกันก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงแนวคิดแบบจิตวิญญาณซึ่งผู้อ่านหลายคนไม่ได้สนใจ

บ่งบอกถึงผลดีของอาสนะต่อการทำงานของระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย และข้อจำกัดของแต่ละอาสนะ

รวมทั้งอธิบายประโยชน์ว่าอาสนะเกื้อกูลการนั่งสมาธิได้อย่างไร

ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างของการศึกษาอาสนะเชิงวิชาการ

สารบัญ

บทที่ 1 ร่างกายของเรา

        เซลล์ กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร

        ระบบปัสสาวะ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ

บทที่ 2 การเตรียมตัวเพื่อฝึกอาสนะ

บทที่ 3 อาสนะเพื่อสมาธิ

      ท่าดอกบัว  ท่าสิทธะ ท่าสวัสติกะ  ท่าสัมมะ การเพ่ง 2 วิธี  และ พันธะ 3 ชนิด

บทที่ 4 อาสนะเพื่อการพัฒนาความสมดุลของกายและใจ

      ท่าปลา  ท่าคันไถ  ท่างู ท่าตั๊กแตน  ท่าตั๊กแตน ½ ท่า ท่าธนู  มัทสเยนทรา ½ ท่า ท่าบิดสันหลัง  ท่าสิงโต

     ท่านั่งเพชร  ท่าวัชระนอนหงาย  ท่าเหยียดหลัง ท่านกยูง  ท่าศพ ท่ายืนด้วยศีรษะ ท่ายืนด้วยไหล่

บทที่ 5 การฝึกเพิ่มเติมอีก 4 เทคนิค

     โยคะมุทรา  การล็อคลิ้น  ท่ากลับบนลงล่าง  เนาลิ

บทที่ 6 การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาสนะ

ภาคผนวก การฝึกอาสนะเพื่อประโยชน์ทางกาย แบบเต็ม, แบบสั้น, และ แบบง่าย

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ อาสนะ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *