หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

฿150.00

โยคะ ในชีวิตประจำวัน  138 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2550
ราคา 150 บาท

โดย ครูฮิโรชิ ไอคาตะ และ คณะ

อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

สารบัญ

บทที่ 1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับโยคะ

บทที่ 2 ที่มาของเนื้อหาโยคะในหนังสือเล่มนี้

บทที่ 3 ความเข้าใจเบื้องต้น และทิศทางในการฝึกท่าอาสนะ

บทที่  4 การเตรียมกายให้พร้อม เตรียมใจให้นิ่ง

บทที่ 5 การจัดแบ่งประเภทของอาสนะ

บทที่ 6 อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย

บทที่ 7 อสนะเพื่อการเสริมสร้าง

บทที่ 8 การผ่อนคลาย สิ่งที่ดีที่สุดที่โยคะให้กับคนในสังคมยุคนี้

บทที่ 9 ออกแบบทำโยคะของเราเอง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *