หนังสือ หฐประทีปิกา

฿280.00

หฐประทีปิกา  216 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  ราคา 270 บาท

โดย สวาตมาราม  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

ตำราในลัทธิหฐโยคะมีอยู่มากมาย ที่ได้รับการศึกษาอ้างอิงมีอยู่ราว 10 เล่ม ในตำรากลุ่มนี้ หฐประทีปิกาได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้สนใจหฐโยคะศาสตร์ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ

หฐประทีปิกาเขียนขึ้นราวปี พ.ศ.2172 อธิบายหฐโยคะได้อย่างเป็นระบบ เรียงลำดับให้ผู้อ่านเข้าใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายนอก (รวมทั้งกาย) มาสู่การฝึกลมหายใจ แล้วส่งต่อไปยังการควบคุมทิศทางพลังปราณ อันเป็นสาระหลักของหฐโยคะศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางของหฐโยคะ

เป็นตำราที่ผู้ฝึกหฐโยคะจำเป็นต้องอ่าน เพื่อให้รู้ ให้เข้าใจต้นรากของหฐโยคะ

สารบัญ

บทที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของการฝึกหฐโยคะ รวมทั้งอาสนะ

บทที่ 2 การฝึกปราณ: พลังชีวิต

บทที่ 3 การฝึกมุทรา-พันธะ: การกำกับพลังปราณ

บทที่ 4 ลยะโยคะ: สมาธิตามแนวทางหฐโยคะ

บทที่ 5 เกร็ดเกี่ยวเนื่องกับการฝึก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ หฐประทีปิกา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *