เราทำหน้าที่เผยแพร่วิชาการโยคะให้กับผู้สนใจ : แก่น, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, ตำราดั้งเดิม, การพัฒนาสติ, การพัฒนาสมาธิ

  • เราเปิดหลักสูตรครู เพื่ออบรมให้ครูโยคะได้เห็นความสำคัญของวิชาการโยคะ
  • เราแปลตำราโยคะ เพื่อให้ครูนำไปใช้อ้างอิงในการสอนโยคะ
  • เราเผยแพร่โยคะพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าแก่นของโยคะคือสมาธิ
  • เราแปลและจำหน่ายตำราโยคะสูตร หฐโยคะ โยคะบำบัด, อาสนะพื้นฐานเชิงวิชาการ, ปราณายามะพื้นฐานเชิงวิชาการ ฯลฯ
  • เราสอนโยคะฟรีที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ, ที่มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท 23, มีโยคะเดลิเวอรี่ส่งครูไปสอน ณ องค์กรของท่าน