โยคะ@โรจนธรรม เปิดสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เดือนสิงหาคมนี้ พบกับหัวข้อ
…………………………………..

“อาสนะ ปราณายามะพื้นฐาน เพื่อสมดุลกายใจ”

ทุกเย็นวันอังคารที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม 2563
เวลา 18.00-19.30 น.

ณ อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 23
ฟรี (ร่วมบริจาคสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด รับไม่เกิน 18 คน และ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น*

สอบถามรายละเอียด, สมัคร ได้ทางโทรศัพท์
สถาบันโยคะวิชาการ โทร 081-401-7744, มูลนิธิโรจนธรรม โทร 02 664 2095

เป้าหมายการอบรม
ให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของพื้นฐานในการฝึกโยคะ
ให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตนเองด้วยตนเอง
ให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญในการค้นคว้าตำราดั้งเดิม
ให้ผู้อบรมเริ่มพึ่งตนเองในการเรียนรู้และฝึกอาสนะ

เนื้อหาของการอบรม
ฝึกทักษะในการสังเกตร่างกายของตนผ่านอาสนะ
ฝึกทักษะในการสังเกตอารมณ์ของตนผ่านลมหายใจ

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม :
– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะมาก่อน
– การแต่งกาย ไม่รัดแน่นจนเกินไป (เสื้อคอกลม กางเกงวอร์ม เน้นสบาย)
– เว้นการกินอาหารมื้อหนัก ก่อนฝึก 4 ชม. เว้นนอาหารมื้อเบา เช่น ขนม ฯลฯ ก่อนฝึก 2 ชม.
– ที่จอดรถใต้อาคาร สามารถจอดรถได้ จำกัด ไม่เกิน 7 ที่

*ทางโรจนธรรมมีข้อปฏิบัติที่จะต้องขอความร่วมมือจากผู้เรียนโยคะ ดังนี้
-สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
-วัดอุณหภูมิร่างกายได้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
-ใช้แจลแอลกอฮอล์/ สบู่เหลว ทำความสะอาดมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
-ใส่หน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในมูลนิธิฯ (เว้นเวลาเข้าร่วมกิจกรรม)
-หากสะดวกในการนำเสื่อและอุปกรณ์ส่วนตัวมารบกวนท่านนำมาใช้ หากไม่สะดวกสามารถยืมมูลนิธิฯ ได้
-ใช้สเปร์ยแอลกอฮอลล์/ น้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จัดให้ทำความสะอาดเสื่อและอุปกรณ์ทุกอย่างก่อน/หลังใช้ทุกครั้ง
-เว้นระยะห่างวางเสื่อไม่น้อยกว่า 1.5-2 เมตร
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (ทีมผู้จัด+ผู้เข้าร่วมฯ) ชั้น 2 รับได้ไม่เกิน 20 คน, ชั้น 3 รับได้ไม่เกิน 30 คน
-ทางมูลนิธิฯ จะมีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมดทุกวันทั้งก่อนและหลังการสอน

การเดินทางมา :
Google Map : https://goo.gl/maps/ZmF7GaDoxr52

……………………………
สอบถามเพิ่มเติม :
โทร 081-401-7744
Line ID : thaiyoga
http://thaiyogainstitute.com/

จะกลับบ้านยังไง

#จะกลับบ้านยังไง

โยคะเป็นภูมิปัญญาอินเดียโบราณว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเวลา โยคะมีทรรศนะว่าจิตปรุงแต่งคือสาเหตุแห่งทุกข์ เดิมทีจิตเราบริสุทธิ์ อยู่ในบ้านด้วยความสงบ แต่เพราะเราเริ่มมีความอยาก จิตจึงเริ่มเตร็ดเตร่ออกจากบ้าน มิหนำซ้ำยังเข้าใจผิดว่าความสนุกสนานนอกบ้านเป็นเรื่องดีจึงหลงอยู่นอกบ้านเป็นเวลาเนิ่นนาน
.
.
การฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอคือการค่อยๆ ดับการปรุงแต่งของจิต ค่อยๆ เดินทีละก้าว (1.21) จนในที่สุด จิตที่หลงทางนั้นก็สามารถกลับถึงบ้านสู่ความสงบเย็นตามเดิม
.
.
โยคะสูตรกล่าวถึงการพาจิตหลงทางกลับบ้านไว้อย่างไร

ปตัญชลีผู้รวบรวมตำราโยคะสูตรอันเป็นตำราแม่บทในการศึกษาโยคะระบุว่า สิ่งที่ดารดาษนอกบ้านนั้นคือกิเลส นำพาเราไปสู่ความอร่อย ความสนุก ความเตลิด ฉะนั้นเราจะกลับบ้านได้ก็ด้วยการทวนกระแสกิเลส (2.10) ซึ่งมีได้หลายๆ ช่องทาง เช่น

ด้วยความอดทน (2.1) โดยเราต้องเท่าทันธรรมชาติของความโลภว่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นๆ ไม่สิ้นสุด (2.19)

ด้วยการศึกษาเรียนรู้ (2.1) ข้อมูลประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางกลับบ้าน

ด้วยศรัทธา (2.1) เพราะบางครั้งเราจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าแม้จะยังมองไม่เห็นอะไร

โดยหมั่นไตร่ตรอง (2.26) คอยตรวจสอบเพื่อไม่ให้การเดินทางของเราเป็นเพียงความงมงาย

ด้วยการคอยเตือนตัวเอง ไม่ตู่เหมารวมเอาสิ่งต่างๆ ในตัวเรา รอบตัวเรา ว่ามันเป็นของเรา (2.17)

ด้วยการดำเนินชีวิตอันประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยวินัย ประกอบด้วยความสำรวม (2.28)

ด้วยการดูแลร่างกายให้สมดุลด้วยท่าอาสนะ ดูแลอารมณ์ให้ปกติด้วยการฝึกปราณายามะ (2.28)

ด้วยการนั่งสมาธิสม่ำเสมอ(2.11) ซึ่งทำให้มี ทางเลือกที่จะสุขแบบสงบเย็น ไม่ใช่สุขแบบล้นเลี่ยน

เมื่อดำเนินวิถีตามที่กล่าวข้างต้น กิเลสจะอ่อนกำลัง (2.2) ปัญญาจะค่อยๆ งอกงาม (2.27) คืนการรู้อันแท้จริงให้จิต (2.23) ในที่สุดอวิชชาก็ดับ บ้านก็ปรากฏ (2.25)

_____________________
วิถีโยคะ : มิถุนายน 2559
เรื่อง : กวี คงภักดีพงษ์
ภาพ : จิตฏาร์

คอร์สอบรม “เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ” รุ่นที่ 7 ปี 2563 (เสาร์ที่ 30 พ.ค. , 6, 13, 20 มิ.ย. 63) ขณะนี้ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว ขอรับรายชื่อสำรองค่ะ

สถาบันโยคะวิชาการ จัดคอร์สสำหรับผู้สนใจ “เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ” รุ่นที่ 7 ปี 2563

– เพื่อเข้าใจรากฐานการหายใจ รากฐานการควบคุมลมหายใจ
– เพื่อตอบตัวเองได้ว่า จะฝึกลมหายใจไปเพื่ออะไร
– เราจะพึ่งตัวเองในการฝึกปราณได้อย่างไร

กำหนดการ :
ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. , 6, 13, 20 มิ.ย. 63 (เรียนรวม 4 ครั้ง)
เวลา 8.30 – 12.30 น.
สถานที่ อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ซ.สุขุมวิท 23
โดยครูเบนซ์ และ ครูกวี คงภักดีพงษ์
รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา : เสื่อโยคะ สมุดจด ปากกา

เนื้อหา
– คุณจะพึ่งตัวเองในการฝึกปราณได้อย่างไร
– เข้าใจรากฐานของการหายใจ รากฐานของการควบคุมลมหายใจ
– ตอบตัวเองได้ว่า จะฝึกลมหายใจไปเพื่ออะไร
– ทรรศนะ การปฏิบัติ และทฤษฎี เพื่อไปศึกษาต่อด้วยตนเอง

ภาคปฏิบัติ
– พื้นฐานของการเรียนรู้คือการสังเกต
– การหายใจตามปกติ หายใจด้วยหน้าท้อง หายใจด้วยทรวงอก
– การควบคุมลมหายใจแบบโยคะสูตร หน่วงลมหายใจให้ช้าลง จนกระทั่งหยุด
– การควบคุมลมหายใจแบบหฐโยคะ
– เพื่อชำระล้างท่อทางเดินหายใจ
– เพื่อปรับสมดุลพลังชีวิตภายใน
– เพื่อเพิ่มพลังชีวิตภายใน
– การสังเกตลมหายใจแบบพุทธ (อานาปานสติ)
—————————————

ขั้นตอนการรับสมัคร :
1. กรอกใบสมัครคลิกลิ้งค์ : https://forms.gle/VyXnczP53S64Jti2A
2. โอนเงินค่าลงทะเบียน : เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 173-241-6858
ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้าน สถาบันโยคะวิชาการ(FOLK DOCTOR)
3. หลังจากนั้นโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Line ID: thaiyoga หรือ e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-401-7744

————————————-

แผนที่ : อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ซ.สุขุมวิท 23 

148 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Highlights info row image02 664 2095

————————————-

ติดต่อสถาบันโยคะวิชาการ :
โทร. 081-401-7744 (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)
e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
www.thaiyogainstitute.com
www.facebook.com/thaiyogainstitute
Line ID : thaiyoga

สนใจหนังสือ ผลิตภัณฑ์ ของสถาบันโยคะวิชาการ ตามลิ้งค์นี้ : ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ https://goo.gl/6PVevk