อบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

หลักสูตรฝึกต่อเนื่อง 3 เดือน (40 คาบ 100 ชั่วโมง)

เรียนทุกเย็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.

โดย ครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ

ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท 23

ปี 2565 ไม่ได้เปิด

ส่วนปี 2566 เมื่อสรุปได้แล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.