Showing all 4 results

 • หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร (1 ชุด มี 4 เล่ม)

  ปตัญชลีโยคะสูตร  ราคา 440 บาท

  โยคะสูตรโดยปตัญชลีคือคัมภีร์โยคะ ปราชญ์และครูโยคะจำนวนหนึ่งพยายามเรียบเรียงเนื้อหาในโยคะสูตรให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ลักษณะเด่นของตำราเวอร์ชั่นนี้คือ เป็นตำราครูอินเดียเขียนตรงเป็นภาษาไทย ไม่ได้ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษ เหมาะกับครูโยคะชาวไทย

  4 เล่ม  ราคา 440 บาท

   

  ฿440.00 Add to cart
 • หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

  เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง-ครูโยคะทุกคนควรอ่าน หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ แล้วนำเสนอหัวใจของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ มุทรา และสมาธิ

  ราคา 150 บาท

   

  ฿150.00 Add to cart
 • หนังสือ หฐประทีปิกา

  ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราจำเป็นสำหรับผู้สนใจหฐโยคะทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ เรียงลำดับให้ผู้อ่านเข้าใจการเตรียมกายด้วยอาสนะ มาสู่การฝึกหายใจอันเป็นลักษณะเด่นของหฐโยคะ ต่อด้วยมุทรา และปิดท้ายด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางหฐโยคะ

  เขียน โดย

  จำนวน  หน้า

  ราคา   200 บาท

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

  อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีสุขภาพที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

  จำนวน หน้า

  ราคา 150 บาท

  ฿150.00 Add to cart