Showing all 4 results

 • หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร (1 ชุด มี 4 เล่ม)

  โยคะสูตร  553 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554  ราคา 440 บาท (1 ชุด 4 เล่ม)โดย ฤาษีปตัญชลี แปลโดย ศ.สัตยานันท ปุรี เคยสงสัยไหมว่า แก่นของโยคะคืออะไร ?เคยไหมที่คุณได้ยินครู 2 คนพูดเรื่องเดียวกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน ?แล้วคุณทำอย่างไร ?การอ่านหนังสือโยคะที่เป็นตำราอ้างอิงช่วยให้เกิดความกระจ่างได้ตำราอ้างอิงเล่มที่นักวิชาการยอมรับมากที่สุดเล่มนึงก็คือ โยคะสูตร ของ ฤาษีปตัญชลี โยคะสูตรเขียนขึ้นราว พ.ศ. 200มีจำนวนทั้งสิ้น…

  ฿440.00 Add to cart
 • หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

  ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ  160 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561  ราคา 200 บาท

  โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง และครูโยคะทุกคนควรอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมของโยคะที่อิงตำราดั้งเดิม

  หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ

  แล้วนำเสนอสาระสำคัญของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ…

  ฿200.00 Add to cart
 • หนังสือ หฐประทีปิกา

  หฐประทีปิกา  216 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562  ราคา 270 บาท

  โดย สวาตมาราม  แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

  ตำราในลัทธิหฐโยคะมีอยู่มากมาย ที่ได้รับการศึกษาอ้างอิงมีอยู่ราว 10 เล่ม ในตำรากลุ่มนี้ หฐประทีปิกาได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราสำคัญสำหรับผู้สนใจหฐโยคะศาสตร์ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิคการปฏิบัติ

  หฐประทีปิกาเขียนขึ้นราวปี พ.ศ.2172 อธิบายหฐโยคะได้อย่างเป็นระบบ…

  ฿280.00 Add to cart
 • หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

  โยคะ ในชีวิตประจำวัน  138 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2550
  ราคา 150 บาท

  โดย ครูฮิโรชิ ไอคาตะ และ คณะ

  อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

  สารบัญ

  บทที่ 1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับโยคะ

  ฿150.00 Add to cart