เล่าเรื่องสารัตถะ

#เล่าเรื่องสารัตถะ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เดิมทีสถาบันโยคะวิชาการเรามีสื่อที่จะติดต่อกับเครือข่ายเพื่อนครูโยคะผ่านทางจดหมายข่าวชื่อ ‘จุลสารโยคะสารัตถะ’ โดยออกเป็นรายเดือน มีหลากหลายบทความแยกตามแต่ละคอลัมน์อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่เริ่มต้นเราพิมพ์สีเดียว โดยใช้กระดาษ A4 ประมาณสิบกว่าหน้าเย็บแม็ค แล้วส่งทางไปรษณีย์

จน ปี พ.ศ.2550 จึงพัฒนามาเป็นจุลสารพิมพ์ 2 สีเล่มเล็กๆ ดังรูป ขนาดพอดี ภาพสวย มีการออกแบบ การจัดหน้า ที่พิถีพิถันมากขึ้น เรียกได้ว่าสวยงามสมความตั้งใจ เป็นจำนวน 13 เล่ม ก่อนที่จะต้องลดรูปแบบลงเป็นแบบเดิมอีกครั้งด้วยเหตุผลเรื่องทุนสนับสนุน

แต่กองบรรณาธิการก็ไม่ได้ย่อท้อ

ยังคงตั้งใจเผยแพร่บทความดีๆ ต่อไป ซึ่งในภายหลังได้พัฒนาเป็น E-Book และส่งทาง Email ส่วนในรูปแบบกระดาษก็ยังคงมีส่งทางไปรษณีย์ให้สมาชิกกลุ่มเล็กๆ ที่แม้ว่าจำนวนไม่มากนัก แต่ก็อยู่กันมาเนิ่นนาน

กาลเวลาผ่านไป ช่องทางการสื่อสารของโลกเปลี่ยน การส่งจุลสารทางไปรษณีย์ E-Book และ Email จึงปิดตัวลง แต่ถึงกระนั้นความตั้งใจของกลุ่มผู้จัดทำจุลสารยังคงมั่น

เราจึงเปิดเพจ ‘สารัตถะ by สถาบันโยคะวิชาการ’ เพื่อเป็นประตูแห่งการสื่อสารกับเครือข่ายเพื่อนครู หรือผู้ที่สนใจโยคะ ผ่านทางบทความที่ทีมผู้เขียนตั้งใจที่จะแบ่งปัน

จะว่าไปการเดินทางของจุลสารโยคะสารัตถะก็ไม่ต่างจากชีวิตของคนหนึ่งคน ที่เดินทางผ่านช่วงเวลา ผ่านการเปลี่ยนผ่านครั้งแล้วครั้งเล่า ที่สุดท้ายแล้วแม้รูปแบบภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่เราต้องการสื่อยังคงเดิม

เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ หากความตั้งใจยังมีอยู่ …วิธีการจะมาเอง

สุดท้ายเราหวังใจว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากตัวหนังสือที่เรียงร้อยอย่างตั้งใจเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณดวงตาทุกคู่ที่แวะเวียนผ่านมา : )

ระหว่างทาง

#ระหว่างทาง

เ ป รี ย บ ดั่ ง ผู้ ที่ กำ ลั ง ปี น เ ข า
ไม่ได้มีสติอยู่บนยอดภูสูงอันไกลโพ้น
หากแต่ต้องจดจ่ออยู่กับก้อนหินแต่ละก้อนที่กำลังเหยียบย่าง
มิเช่นนั้นแล้ว..
อาจก้าวพลาดจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งไม่สามารถไปถึงยังจุดหมายได้

ก า ร ฝึ ก อ า ส น ะ ก็ เ ช่ น เ ดี ย ว กั น
ท่วงท่าสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบนั้นอาจเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา
แต่สิ่งที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญมากกว่า
คือทุกๆ การเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินไป
รับรู้ในทุกๆ ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น
…ด้วยสติ

และที่สุดแล้วเราอาจได้เรียนรู้
ว่าจุดหมายที่แท้จริง
อยู่ที่ความสุขขณะก้าวเดินไปบนระหว่างทางนั่นเอง

_____________________
ชวนคิด : มกราคม 2563
เรื่องและภาพ : จิตฏาร์

จะกลับบ้านยังไง

#จะกลับบ้านยังไง

โยคะเป็นภูมิปัญญาอินเดียโบราณว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเวลา โยคะมีทรรศนะว่าจิตปรุงแต่งคือสาเหตุแห่งทุกข์ เดิมทีจิตเราบริสุทธิ์ อยู่ในบ้านด้วยความสงบ แต่เพราะเราเริ่มมีความอยาก จิตจึงเริ่มเตร็ดเตร่ออกจากบ้าน มิหนำซ้ำยังเข้าใจผิดว่าความสนุกสนานนอกบ้านเป็นเรื่องดีจึงหลงอยู่นอกบ้านเป็นเวลาเนิ่นนาน
.
.
การฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอคือการค่อยๆ ดับการปรุงแต่งของจิต ค่อยๆ เดินทีละก้าว (1.21) จนในที่สุด จิตที่หลงทางนั้นก็สามารถกลับถึงบ้านสู่ความสงบเย็นตามเดิม
.
.
โยคะสูตรกล่าวถึงการพาจิตหลงทางกลับบ้านไว้อย่างไร

ปตัญชลีผู้รวบรวมตำราโยคะสูตรอันเป็นตำราแม่บทในการศึกษาโยคะระบุว่า สิ่งที่ดารดาษนอกบ้านนั้นคือกิเลส นำพาเราไปสู่ความอร่อย ความสนุก ความเตลิด ฉะนั้นเราจะกลับบ้านได้ก็ด้วยการทวนกระแสกิเลส (2.10) ซึ่งมีได้หลายๆ ช่องทาง เช่น

ด้วยความอดทน (2.1) โดยเราต้องเท่าทันธรรมชาติของความโลภว่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นๆ ไม่สิ้นสุด (2.19)

ด้วยการศึกษาเรียนรู้ (2.1) ข้อมูลประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางกลับบ้าน

ด้วยศรัทธา (2.1) เพราะบางครั้งเราจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าแม้จะยังมองไม่เห็นอะไร

โดยหมั่นไตร่ตรอง (2.26) คอยตรวจสอบเพื่อไม่ให้การเดินทางของเราเป็นเพียงความงมงาย

ด้วยการคอยเตือนตัวเอง ไม่ตู่เหมารวมเอาสิ่งต่างๆ ในตัวเรา รอบตัวเรา ว่ามันเป็นของเรา (2.17)

ด้วยการดำเนินชีวิตอันประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยวินัย ประกอบด้วยความสำรวม (2.28)

ด้วยการดูแลร่างกายให้สมดุลด้วยท่าอาสนะ ดูแลอารมณ์ให้ปกติด้วยการฝึกปราณายามะ (2.28)

ด้วยการนั่งสมาธิสม่ำเสมอ(2.11) ซึ่งทำให้มี ทางเลือกที่จะสุขแบบสงบเย็น ไม่ใช่สุขแบบล้นเลี่ยน

เมื่อดำเนินวิถีตามที่กล่าวข้างต้น กิเลสจะอ่อนกำลัง (2.2) ปัญญาจะค่อยๆ งอกงาม (2.27) คืนการรู้อันแท้จริงให้จิต (2.23) ในที่สุดอวิชชาก็ดับ บ้านก็ปรากฏ (2.25)

_____________________
วิถีโยคะ : มิถุนายน 2559
เรื่อง : กวี คงภักดีพงษ์
ภาพ : จิตฏาร์

ฟัง

#ฟัง

บางครั้งการใช้ชีวิตมันก็ยา
ที่จะรู้ว่าตรงไหนคือตรงกลา
และแค่ไหนจึงจะพอดี

แต่โยคะสอนให้เรารู้จักสิ่งเหล่านั้นผ่านการฝึกอาสนะ
โดยสอนให้เราเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อระหว่างการฝึก
ซึ่งหากตึงมากไปก็ผ่อนลงอีกนิด
หรือหากย่อหย่อนไปก็เหยียดยืดขึ้นอีกหน่อย
ขณะเดียวกันก็ฝึกที่จะเท่าทันปฏิกิริยาของใจ
ที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ แม้กายนิ่ง
และฝึกที่จะฟังเสียงกาย
หาจุดที่ลงตัวระหว่างความมั่นคงที่จะคงค้างอยู่ในท่วงท่านั้นได้
แต่ยังเบาสบาย มีสติ
และเมื่อเราเริ่มรู้จักความพอดีจากการฝึก
เมื่อนั้นเราอาจเริ่มเรียนรู้ที่จะหาความพอดีได้
กับบางเรื่องราวในชีวิต
โดยรู้จักที่จะรับฟังเสียงต่างๆ บ้าง

แ ท น ที่ จ ะ ฟั ง เ พี ย ง เ สี ย ง ข อ ง ใ จ

_____________________
ชวนคิด : ธันวาคม 2562
เรื่องและภาพ : จิตฏาร์

คอร์สอบรม “เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ” รุ่นที่ 7 ปี 2563 (เสาร์ที่ 30 พ.ค. , 6, 13, 20 มิ.ย. 63) ขณะนี้ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว ขอรับรายชื่อสำรองค่ะ

สถาบันโยคะวิชาการ จัดคอร์สสำหรับผู้สนใจ “เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ” รุ่นที่ 7 ปี 2563

– เพื่อเข้าใจรากฐานการหายใจ รากฐานการควบคุมลมหายใจ
– เพื่อตอบตัวเองได้ว่า จะฝึกลมหายใจไปเพื่ออะไร
– เราจะพึ่งตัวเองในการฝึกปราณได้อย่างไร

กำหนดการ :
ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. , 6, 13, 20 มิ.ย. 63 (เรียนรวม 4 ครั้ง)
เวลา 8.30 – 12.30 น.
สถานที่ อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ซ.สุขุมวิท 23
โดยครูเบนซ์ และ ครูกวี คงภักดีพงษ์
รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา : เสื่อโยคะ สมุดจด ปากกา

เนื้อหา
– คุณจะพึ่งตัวเองในการฝึกปราณได้อย่างไร
– เข้าใจรากฐานของการหายใจ รากฐานของการควบคุมลมหายใจ
– ตอบตัวเองได้ว่า จะฝึกลมหายใจไปเพื่ออะไร
– ทรรศนะ การปฏิบัติ และทฤษฎี เพื่อไปศึกษาต่อด้วยตนเอง

ภาคปฏิบัติ
– พื้นฐานของการเรียนรู้คือการสังเกต
– การหายใจตามปกติ หายใจด้วยหน้าท้อง หายใจด้วยทรวงอก
– การควบคุมลมหายใจแบบโยคะสูตร หน่วงลมหายใจให้ช้าลง จนกระทั่งหยุด
– การควบคุมลมหายใจแบบหฐโยคะ
– เพื่อชำระล้างท่อทางเดินหายใจ
– เพื่อปรับสมดุลพลังชีวิตภายใน
– เพื่อเพิ่มพลังชีวิตภายใน
– การสังเกตลมหายใจแบบพุทธ (อานาปานสติ)
—————————————

ขั้นตอนการรับสมัคร :
1. กรอกใบสมัครคลิกลิ้งค์ : https://forms.gle/VyXnczP53S64Jti2A
2. โอนเงินค่าลงทะเบียน : เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 173-241-6858
ชื่อบัญชี มูลนิธิหมอชาวบ้าน สถาบันโยคะวิชาการ(FOLK DOCTOR)
3. หลังจากนั้นโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Line ID: thaiyoga หรือ e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-401-7744

————————————-

แผนที่ : อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ซ.สุขุมวิท 23 

148 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Highlights info row image02 664 2095

————————————-

ติดต่อสถาบันโยคะวิชาการ :
โทร. 081-401-7744 (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)
e-mail : thaiyogaoffice@gmail.com
www.thaiyogainstitute.com
www.facebook.com/thaiyogainstitute
Line ID : thaiyoga

สนใจหนังสือ ผลิตภัณฑ์ ของสถาบันโยคะวิชาการ ตามลิ้งค์นี้ : ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ https://goo.gl/6PVevk