โยคะในสวนธรรม

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ มาเรียนรู้การฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เน้นหลัก นิ่ง สงบ สบาย โดยคณะครู จาก สถาบันโยคะวิชาการ

โยคะพื้นฐาน ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ  ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2

ทุกวันพุธ เวลา 17.00 – 18.30 น.  (กรุณามารับบัตรเวลา 16.30-17.15 น.ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)

และ วันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน  เวลา  10.00-12.00 น. (กรุณามารับบัตรเวลา 9.30-10.15 น.ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)

เนื้อหา ภาคทฤษฎี  

โยคะ คืออะไร ตามตำราดั้งเดิม โยคะ คือ การพัฒนากาย-จิต คุณค่า ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ตามตำราดั้งเดิม โดยเฉพาะคุณค่าทางด้านการพัฒนาจิต คุณค่า ประโยชน์ตามหลักสรีรวิทยา ที่ไม่ทำให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บ หลักในการฝึกอาสนะ ๔ ข้อ และ ข้อควรระวังในการฝึกท่าโยคะอาสนะ  มรรควิถี ๘ ประการของโยคะ ฯลฯ  

เนื้อหา ภาคปฏิบัติ   

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก เช่น เทคนิคเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 8 ส่วน อาสนะพื้นฐาน 14 ท่า ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์, ในซีดีนำฝึก, และในหนังสือ โยคะการฝึกในชีวิตประจำวัน เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก หากยังมีเวลาเหลือ ก็ฝึกเทคนิคการหายใจพื้นฐาน การหายใจด้วยหน้าท้อง การหายใจด้วยทรวงอก

**กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย มีเสื่อโยคะเตรียมไว้ให้ กรุณาเตรียมผ้าปูรองเบาะมาด้วยค่ะ  **

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ http://register.bia.or.th/

แผนที่สวนโมกข์กรุงเทพ

Curriculum is empty

Instructor

thaiyoga

10 students enrolled.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%