ท่าผีเสื้อ Bhadrasana ภัทราสนะ

Some of the different dosages that you can purchase are: Understand how prednisolone for sale online Rösrath to take your medication in the most. Generic dapoxetine 60 mg tablet price can also be used to treat panic attacks in patients with generalized anxiety disorder.

There’s no way a pill has enough power to get rid of the virus. I will continue to recommend you to my friends and anyone else i know prednisone goodrx Tingo María who needs support. There are a wide range of possible side effects and side effects depend on your individual response to it and how you react to the medication.

(The Firm/Auspicious Posture )

Bhadra แปลว่า มั่นคง

ภัทราสนะเป็นอาสนะเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และทำให้จิตใจมั่นคง

แต่นิยมเรียกว่า “ท่าผีเสื้อ” เนื่องมาจากท่าสุดท้ายของการพับเข่าคล้ายปีกผีเสื้อ

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งเหยียดขาไปด้านหน้า วางฝ่ามือบนพื้นข้างสะโพก

2.ประกบฝ่าเท้าเข้าหากัน ประสานมือกุมปลายเท้า

3.ค่อยๆจัดปรับส้นเท้าให้เข้าใกล้โคนขาด้านในเท่าที่จะทำได้

4.ค้างท่านี้ไว้สักพัก หายใจเข้าออกต่อเนื่อง หากหัวเข่ายกลอยไม่สัมผัสพื้น สามารถวางเบาะใต้เข่าเพื่อพยุงไว้ได้

ประโยชน์

-ทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกแข็งแรง

-ช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า

-ช่วยการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายอวัยวะภายในช่องท้อง

-ช่วยบรรเทาอาการปวดช่องท้องขณะมีประจำเดือน

ข้อควรระวัง

หลีกเลียงการฝึกอาสนะท่านี้ หากมีอาการปวดข้อเข่าหรือปวดหลังอย่างรุนแรง

ท่านั่งเพชร  Vajrasana วัชราสนะ

(Thunderbolt Posture) Vajra แปลว่า เพชร

และอีกความหมายหนึ่งคืออาวุธประจำกายของพระอินทร์ หมายถึงสายฟ้า

อาสนะนี้เป็นที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ท่าวัชระ”ท่านี้เป็นท่านั่งท่าหนึ่งสำหรับการฝึกสมาธิ

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งเหยียดขาชิดกัน มือวางข้างลำตัว ฝ่ามือวางบนพื้นให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านหน้า

2.พับเข่าขวาโดยให้ฝ่าเท้าขวาสอดไว้ที่ใต้สะโพกขวา

3.พับเข่าซ้ายโดยให้ฝ่าเท้าซ้ายสอดไว้ที่ใต้สะโพกซ้าย

4.วางหลังเท้าให้นิ้วหัวแม่เท้าซ้อนทับกัน

5.วางฝ่ามือบนหน้าขาของแต่ละข้าง

6.ยืดหลังให้ตรง หลับตาหรือมองไปด้านหน้า แล้วสงบนิ่ง

7.ขณะคืนท่ากลับให้เอียงลำตัวไปด้านขวาเอาเท้าซ้ายออกมาและยืดออก คืนขาอีกข้างในลักษณะเดียวกัน

ประโยชน์

-ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต้นขา และน่อง

-ช่วยระบบย่อยอาหาร

-ช่วยให้กระดูกสันหลังแข็งแรง มั่นคง และตั้งตรง

ข้อควรระวัง

-ผู้ที่เป็นโรคริดสีดวง ไม่ควรฝึกท่านี้

-หลีกเลี่ยงการฝึกท่านี้ หากมีอาการปวดเข่า หรือมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า

 

ท่าอูฐครึ่งตัว Ardha-Ustrasana อรรธอูษฏราสนะ

( The Half Camel Posture )

Ustra หมายถึง อูฐ  ท่าสุดท้ายในท่านี้คล้ายกับโหนกของอูฐ เป็นอาสนะครึ่งท่าของท่าอูฐ

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งเหยียดขา มือวางข้างลำตัว

2.พับเข่าโดยให้ฝ่าเท้าสอดไว้ที่ใต้สะโพก มือวางที่หน้าขา ศีรษะและหลังตั้งตรง ในท่าเพชร ( วัชราสนะ )

3.ยกตัวขึ้นช้าๆ ยืนบนหัวเข่า ฝ่ามือเท้าเอวด้านหลัง ปลายนิ้วชี้ลง

4.จัดวางข้อศอกและแขนทั้งซ้ายและขวาให้ขนานกัน

5.เอนศีรษะไปด้านหลัง ยืดกล้ามเนื้อคอ หายใจเข้าโค้งลำตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หายใจออกและผ่อนคลาย

6.จัดต้นขาให้ตั้งฉากกับพื้น

7.ค้างท่า 10 – 30 วินาที โดยหายใจอย่างต่อเนื่องและผ่อนคลาย

8.คืนกลับท่าโดยลดสะโพกและลำตัวลงมานั่งในท่าเพชร ( วัชราสนะ )

9.ผ่อนคลายร่างกายในท่าเหยียดขาออก

ประโยชน์

-ช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังและคอแข็งแรง

-บรรเทาอาการท้องผูก และอาการปวดหลัง

-เพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณศีรษะและหัวใจ

ข้อควรระวัง

ผู้ที่เป็นโรคไส้เลื่อน มีอาการบาดเจ็บที่ช่องท้อง ปวดข้อ วิงเวียน หรือตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการฝึกอาสนะท่านี้

 

ท่าอูฐ Ustrasana อูษฏราสนะ

( Camel Posture )

 Ustra แปลว่า อูฐ ท่าสุดท้ายในอาสนะท่านี้ คล้ายรูปร่างของอูฐ

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.ยืนบนเข่า ต้นขาและเท้าชิดกัน หลังเท้าวางแนบพื้น

2.แยกเข่าและเท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 1 ฟุต

3.หายใจเข้า และค่อยๆเอนตัวและศีรษะไปด้านหลัง

4.หายใจออก วางฝ่ามือขวาบนส้นเท้าขวา และวางฝ่ามือซ้ายบนส้นเท้าซ้าย

5.ในท่าสุดท้าย จัดต้นขาให้ตั้งฉากกับพื้น ให้แขนและขาพยุงรับน้ำหนักตัว

ประโยชน์

-เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้มีปัญหาทางสายตา

-ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและต้นคอ

-ช่วยลดไขมันบริเวณหน้าท้องและสะโพก

-ช่วยพัฒนาระบบย่อยอาหาร

ข้อควรระวัง

ผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไส้เลื่อน ไม่ควรฝึกอาสนะในท่านี้

 

ท่ากระต่าย Sasakasana  ศศะกาสนะ

(The Hare Posture)

Sasaka แปลว่า กระต่าย

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งในท่านั่งเพชร ( วัชราสนะ )

2.แยกเข่าออกจากกัน โดยที่นิ้วหัวแม้เท้ายังสัมผัสกัน

3.วางฝ่ามือทั้งสองข้างระหว่างเข่า

4.หายใจออก และค่อยๆลากฝ่ามือบนพื้นออกไปเรื่อยๆ ยืดลำตัวจนช่วงอกใกล้พื้น คางแตะพื้น และแขนทั้งสองข้างขนานกันแนบบนพื้น

5.มองไปด้านหน้า และค้างท่าสักพัก

6.คืนท่ากลับ หายใจเข้าพร้อมดันลำตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่งเพชร ( วัชราสนะ )

7.คลายขาออกทั้งสองข้าง และนั่งเหยียดเท้าหลังตรง

ประโยชน์

-ช่วยลดความเครียด และอารมณ์โกรธ

-ช่วยพัฒนาระบบสืบพันธุ์ และระบบย่อยอาหาร

-บรรเทาอาการท้องผูกและปวดหลัง

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรคความดันสูง และผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังรุนแรง หลีกเลี่ยงการฝึกท่านี้

 

ท่ากบยืดตัว Uttana Mandukasana อุตตานมัณฑุกาสนะ

(Stretched up-frog posture )

 Uttana แปลว่า ตั้งขึ้น ตั้งตรง Manduka แปลว่า กบ

ท่าสุดท้ายในอาสนะนี้คล้ายท่ากบยืดตัวขึ้น

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งในท่านั่งเพชร ( วัชราสนะ )

2.แยกเข่าทั้งสองข้างให้กว้าง โดยที่หัวนิ้วเท้ายังสัมผัสกัน

3.ยกแขนขวา พับแขนให้ข้อศอกตั้งขึ้น และวางฝ่ามือขวาไว้ที่แผ่นหลัง

4.ยกแขนซ้าย พับแขนให้ข้อศอกตั้งขึ้น และวางฝ่ามือซ้ายไว้ที่แผ่นหลัง ฝ่ามือวางซ้อนทับกัน

5.ค้างอยู่ในท่าสักพัก คืนท่าโดยลดข้อศอกขวาและซ้ายลง เข่าชิดกัน และวางฝ่ามือที่หน้าขา กลับสู่ท่านั่งเพชร ( วัชราสนะ ) และเหยียดขาออก ผ่อนคลาย

ประโยชน์

-ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง และปวดต้นคอ

-ช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของกระบังลม และช่วยเพิ่มความจุอากาศภายในปอด

ข้อควรระวัง

ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บข้อเข่ารุนแรง ไม่ควรฝึกอาสนะท่านี้

 

ท่าบิด Vakrasana  วักราสนะ ( The Spinal Twist Posture )

Vakra แปลว่า บิด

อาสนะในท่านี้กระดูกสันหลังจะถูกบิด เพื่อฟื้นฟูการทำงานของกระดูกสันหลัง

ขั้นตอนปฎิบัติ

1.นั่งเหยียดขา วางฝ่ามือข้างลำตัว

2.ชันเข่าขวาและวางฝ่าเท้าขวาข้างเข่าซ้าย

3.แขนซ้ายพาดไปด้านนอกเข่าขวา พร้อมกับค่อยๆบิดลำตัวไปทางขวา ฝ่ามือซ้ายจับหัวนิ้วเท้าขวา หรือวางบนพื้นข้างฝ่าเท้าขวา

4.แขนขวาวางด้านหลังสะโพก ฝ่ามือขวาวางบนพื้น

5.ค้างท่า 10 – 30 วินาที ด้วยความผ่อนคลาย และหายใจต่อเนื่องเป็นปกติ

6.คืนกลับท่าหายใจออก โดยคลายแขนทั้งสองข้าง และเหยียดขาออกในท่านั่งเหยียดขา

7.ทำซ้ำกับขาและแขนอีกข้าง

ประโยชน์

-เพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลัง

-ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก และอาหารไม่ย่อย

ข้อควรระวัง

ผู้ที่มีอาการปวดหลังรุนแรง มีปัญหากระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดช่องท้อง หรือขณะมีประจำเดือน ไม่ควรฝึกอาสนะท่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.