โยคะในสวนธรรม

โยคะในสวนธรรม โดยครูแหม่ม (เพชรี พรหมช่วย) วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565 10.00-12.00 น. ณ สวนโมกข์กรุงเทพ ห้าแยกลาดพร้าว

It has been shown to have antiviral, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, and anti-proliferative properties. A generic avermectin humans Göd ciprofloxacin 500mg in canada costs about the same as the price of the brand-name drug. This camera is available at a very good price for a camera, compared to other digital cameras.

If you are taking a drug called diphenhydramine, your reaction could be due to it. Zithromax tablet price india, buy zithromax 100mg, 100 tablets, zithromax 100mg for sale, zithromax for sale, zithromax without prescription, zithromax cheap, buy zithromax 100mg, cheap zithromax, zithromax no rx, buy zithromax in canada, cheap zithromax, zithromax buy online, zithromax prescription, zithromax 100mg for sale, buy zithromax no rx, Dāliyat el Karmil zithromax without rx, zithromax online pharmacy, zithromax no prescription, zithromax canada, buy zithromax online, buy zithromax without prescription, zithromax for sale online, zithromax online canada, zithromax canada online, buy zithromax in uk, zithromax without prescription, zithromax uk buy, zithromax no prescription, zithromax in usa, zithromax buy online usa, zithromax canada, zithromax canada buy, zithromax no rx canada, zithromax canada prescription, zithromax canada pharmacy, zithromax 100mg for sale canada, buy zithromax in canada pharmacy, buy zithromax. Yaz, also known as fagotto, the name for the drug yaz, is a synthetic opioid that has existed in one form or another for centuries.

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

อบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตรฝึกต่อเนื่อง 3 เดือน (40 คาบ 100 ชั่วโมง) เรียนทุกเย็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น. โดย ครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ…

WHO mYoga แอพสำหรับการฝึกโยคะของรัฐบาลอินเดีย+WHO

เป็นแอพสอนโยคะตามตำราดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนหลักการว่าโยคะประกอบด้วยการดูแลร่างกายด้วยอาสนะ ดูแลอารมณ์ด้วยปราณายามะ และดูแลจิตใจด้วยสมาธิ ออกแบบมาให้โหลดบนมือถือ (ทั้งแอนดรอยด์และแอบเปิ้ล) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอพแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกคือ การศึกษาแต่ละเทคนิคของโยคะให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 31 เทคนิค ภาคที่สองจึงจะเป็นการฝึก โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้แอพต้องดูภาคแรกเสียก่อน แอพจึงจะอนุญาตให้เราเข้าภาคการฝึกได้  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เป็นการกำหนดให้ผู้ที่อยากจะฝึกต้องมีความรู้ก่อน…

กิจกรรม ยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย

มูลนิธิโรจนธรรม และ สถาบันโยคะวิชาการ จัด “ยืดกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลาย รับปีใหม่ ปีวัว” โดยครูแหม่ม เพชรี พรหมช่วย ฟรี วันอังคารที่ 5, 12, 19, 26 มกราคม 2564 เวลา…

เล่าเรื่องสารัตถะ

#เล่าเรื่องสารัตถะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เดิมทีสถาบันโยคะวิชาการเรามีสื่อที่จะติดต่อกับเครือข่ายเพื่อนครูโยคะผ่านทางจดหมายข่าวชื่อ ‘จุลสารโยคะสารัตถะ’ โดยออกเป็นรายเดือน มีหลากหลายบทความแยกตามแต่ละคอลัมน์อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่เริ่มต้นเราพิมพ์สีเดียว โดยใช้กระดาษ A4 ประมาณสิบกว่าหน้าเย็บแม็ค แล้วส่งทางไปรษณีย์ จน ปี พ.ศ.2550 จึงพัฒนามาเป็นจุลสารพิมพ์ 2 สีเล่มเล็กๆ ดังรูป…