โยคะในสวนธรรม ฉบับคนวัยทำงาน

วัยทำงาน เป็นอีกหนึ่งในช่วงชีวิตที่เกิดภาวะทั้งความเครียด เร่งรีบ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในการทำงานมาก ๆ ทำให้ร่างกายอ่อนล้าสะสม เพราะฉะนั้น โยคะ ( Yoga ) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยบำบัดร่างกาย และ จิตใจอย่างเห็นผล

การฝึกโยคะของสถาบันโยคะวิชาการ เน้นให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้และรู้จักการฝึกที่ใครทุกคน ก็สามารถฝึกได้

การฝึกเน้นการเรียนการสัมผัสลมหายใจ เฝ้าสังเกตร่างกาย เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและนำสู่การสร้างสมดุลให้เกิดทั้งกายและใจ

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ มาเรียนรู้การฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เน้นหลัก นิ่ง สงบ สบาย โดยคณะครู จากสถาบันโยคะวิชาการ

 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น 2 สวนโมกข์กรุงเทพ

 

แนะนำการแต่งกาย

– เสื้อผ้าสุภาพ พอดีตัว

– กางเกงขายาว ตั้งแต่เข่าลงไป

– เสื่อโยคะ

– กระติกน้ำส่วนตัว

 

ลงทะเบียนได้ที่

https://register.bia.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *