โดยครูฮิโรชิ & ครูฮิเดโกะ ไอคาตะ
เนื้อหา: ฝึกปราณายามะ ตามตำราดั้งเดิม
และทำความเข้าใจในมุมมองของโลกปัจจุบัน
เพื่อ : เตรียมจิตให้พร้อมต่อการฝึกสมาธิ และ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบหายใจ ฯลฯ
เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17:00 – 19:30 น.
วันที่ 15, 17, 19, 24, 26, 31 กรกฎาคม;
วันที่ 2, 5, 7, 9, 14, 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 รวม 30 ชั่วโมง
เรียนที่ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 8,500 บาท,
นิสิต-บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 6,500 บาท
รับ 30 คน กรอกใบสมัครได้ตาม QR-code หรือ ลิงค์ที่แนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-401-7744

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *