ปราณายามะพื้นฐาน รุ่นที่ 2

โดยครูฮิโรชิ & ครูฮิเดโกะ ไอคาตะ เนื้อหา: ฝึกปราณายามะ ตามตำราดั้งเดิม และทำความเข้าใจในมุมมองของโลกปัจจุบัน เพื่อ : เตรียมจิตให้พร้อมต่อการฝึกสมาธิ และ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบหายใจ ฯลฯ เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17:00 –…