กิจกรรม โยคะในสวนธรรม ฉบับคนวัยทำงาน

โยคะในสวนธรรม ฉบับคนวัยทำงาน วัยทำงาน เป็นอีกหนึ่งในช่วงชีวิตที่เกิดภาวะทั้งความเครียด เร่งรีบ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในการทำงานมาก ๆ ทำให้ร่างกายอ่อนล้าสะสม เพราะฉะนั้น โยคะ ( Yoga ) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยบำบัดร่างกาย และ จิตใจอย่างเห็นผล การฝึกโยคะของสถาบันโยคะวิชาการ เน้นให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้และรู้จักการฝึกที่ใครทุกคน…