Showing all 2 results

 • หนังสือ ปตัญชลีโยคะสูตร (1 ชุด มี 4 เล่ม)

  โยคะสูตร  553 หน้า  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554  ราคา 440 บาท (1 ชุด 4 เล่ม)โดย ฤาษีปตัญชลี แปลโดย ศ.สัตยานันท ปุรี เคยสงสัยไหมว่า แก่นของโยคะคืออะไร ?เคยไหมที่คุณได้ยินครู 2 คนพูดเรื่องเดียวกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน ?แล้วคุณทำอย่างไร ?การอ่านหนังสือโยคะที่เป็นตำราอ้างอิงช่วยให้เกิดความกระจ่างได้ตำราอ้างอิงเล่มที่นักวิชาการยอมรับมากที่สุดเล่มนึงก็คือ โยคะสูตร ของ ฤาษีปตัญชลี โยคะสูตรเขียนขึ้นราว พ.ศ. 200มีจำนวนทั้งสิ้น…

  ฿440.00 Add to cart
 • หนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ 

  ศาสตร์และศิลป์แห่งโยคะ  160 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561  ราคา 200 บาท

  โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  เป็นหนังสือที่คนสนใจโยคะจริงจัง และครูโยคะทุกคนควรอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมของโยคะที่อิงตำราดั้งเดิม

  หนังสือปูพื้นประวัติศาสตร์และปรัชญาโยคะพอให้เข้าใจ

  แล้วนำเสนอสาระสำคัญของเทคนิคโยคะทั้งอาสนะ กริยา ปราณายามะ…

  ฿200.00 Add to cart