Showing 9–11 of 11 results

 • หนังสือ โยคะและการประยุกต์

  โยคะและการประยุกต์  136 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  ราคา 130 บาท

  โดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต แปลโดย สถาบันโยคะวิชาการ

  หนังสือเล่มนี้แสดงรูปธรรมว่าเราจะนำโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งความหลุดพ้นเมื่อ 2,300 ปีที่แล้ว มาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม

  ฿130.00 Add to cart
 • หนังสือโยคะในชีวิตประจำวัน

  โยคะ ในชีวิตประจำวัน  138 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2550
  ราคา 150 บาท

  โดย ครูฮิโรชิ ไอคาตะ และ คณะ

  อธิบายครอบคลุมความรู้โยคะเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำโยคะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค

  สารบัญ

  บทที่ 1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวับโยคะ

  ฿150.00 Add to cart
 • โยคะบำบัด – หลักการและวิธีการ

  โยคะบำบัด – หลัการและวิธีการ 152 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ราคา 200 บาท
  โดย สวามีกุวัลยนันท์ แปลโดย กวี คงภักดีพงษ์

  เป็นบทสรุปของการศึกษาวิจัยเพื่อตอบคำถามที่ว่า คนยุคปัจจุบันจะได้ประโยชน์อะไรจากโยคะโบราณที่มีมากว่า 2,300 ปี
  อธิบายด้วยภาษาของแพทย์ศาสตร์ปัจจุบัน อย่างเป็นวิชาการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เป็นผลงานที่แพทย์แผนปัจจุบันให้การยอมรับถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ระบุในตำราเล่มนี้

  สารบัญ
  บทที่ 1 นิยามของโรคในโยคะและหลักการรักษาของโยคะ
  บทที่ 2 สร้างความเข้าใจต่อทัศนคติทางด้านจิตอย่างถูกต้อง
  บทที่ 3 การปรับสภาพกลไก กาย-จิต
  บทที่…

  ฿200.00 Add to cart