โยคะ@โรจนธรรม เปิดสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เดือนสิงหาคมนี้ พบกับหัวข้อ
…………………………………..

“อาสนะ ปราณายามะพื้นฐาน เพื่อสมดุลกายใจ”

ทุกเย็นวันอังคารที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม 2563
เวลา 18.00-19.30 น.

ณ อาคารมูลนิธิโรจนธรรมสถาน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 23
ฟรี (ร่วมบริจาคสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด รับไม่เกิน 18 คน และ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น*

สอบถามรายละเอียด, สมัคร ได้ทางโทรศัพท์
สถาบันโยคะวิชาการ โทร 081-401-7744, มูลนิธิโรจนธรรม โทร 02 664 2095

เป้าหมายการอบรม
ให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของพื้นฐานในการฝึกโยคะ
ให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตนเองด้วยตนเอง
ให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญในการค้นคว้าตำราดั้งเดิม
ให้ผู้อบรมเริ่มพึ่งตนเองในการเรียนรู้และฝึกอาสนะ

เนื้อหาของการอบรม
ฝึกทักษะในการสังเกตร่างกายของตนผ่านอาสนะ
ฝึกทักษะในการสังเกตอารมณ์ของตนผ่านลมหายใจ

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม :
– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะมาก่อน
– การแต่งกาย ไม่รัดแน่นจนเกินไป (เสื้อคอกลม กางเกงวอร์ม เน้นสบาย)
– เว้นการกินอาหารมื้อหนัก ก่อนฝึก 4 ชม. เว้นนอาหารมื้อเบา เช่น ขนม ฯลฯ ก่อนฝึก 2 ชม.
– ที่จอดรถใต้อาคาร สามารถจอดรถได้ จำกัด ไม่เกิน 7 ที่

*ทางโรจนธรรมมีข้อปฏิบัติที่จะต้องขอความร่วมมือจากผู้เรียนโยคะ ดังนี้
-สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
-วัดอุณหภูมิร่างกายได้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
-ใช้แจลแอลกอฮอล์/ สบู่เหลว ทำความสะอาดมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
-ใส่หน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในมูลนิธิฯ (เว้นเวลาเข้าร่วมกิจกรรม)
-หากสะดวกในการนำเสื่อและอุปกรณ์ส่วนตัวมารบกวนท่านนำมาใช้ หากไม่สะดวกสามารถยืมมูลนิธิฯ ได้
-ใช้สเปร์ยแอลกอฮอลล์/ น้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จัดให้ทำความสะอาดเสื่อและอุปกรณ์ทุกอย่างก่อน/หลังใช้ทุกครั้ง
-เว้นระยะห่างวางเสื่อไม่น้อยกว่า 1.5-2 เมตร
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (ทีมผู้จัด+ผู้เข้าร่วมฯ) ชั้น 2 รับได้ไม่เกิน 20 คน, ชั้น 3 รับได้ไม่เกิน 30 คน
-ทางมูลนิธิฯ จะมีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมดทุกวันทั้งก่อนและหลังการสอน

การเดินทางมา :
Google Map : https://goo.gl/maps/ZmF7GaDoxr52

……………………………
สอบถามเพิ่มเติม :
โทร 081-401-7744
Line ID : thaiyoga
http://thaiyogainstitute.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *