อบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี พ.ศ. 2565 (T22)

หลักสูตรฝึกต่อเนื่อง 3 เดือน

เรียนทุกเย็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.30 น.

ประมาณ 40 คาบ (100  ชั่วโมง)

โดย ครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ

ณ มูลนิธิโรจนธรรม ซอยสุขุมวิท 23

ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด

เมื่อสถาบันฯ กำหนดวันได้แล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *