รากฐานของปราณายามะ (P9) หลักสูตรฝึกด้วยตนเองเป็นหลัก

วิทยากร: ครูเบนซ์, ครูกวี

เนื้อหา: พื้นฐานการหายใจ &

ปราณฯ ตามตำราดั้งเดิม: คืออะไร, ฝึกอย่างไร, ฝึกไปเพื่ออะไร

เพื่อให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตนเองด้วยตนเอง, มีทักษะ

ในการกลั่นกรองข้อมูล, เริ่มพึ่งตนเองในการเรียนรู้และฝึกปราณายามะ

พบกันทุกวันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.30 น. 4 คาบ

และฝึกที่บ้าน + จดบันทึกการเรียนรู้ตลอด 3 สัปดาห์

ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 เมื่อกำหนดวันแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป

สอบถามได้ที่ 081-401-7744

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *